You are currently viewing Στήριξη στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση για την αναβίωση της βιοτεχνίας ζητά το ΒΕΑ

Στήριξη στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση για την αναβίωση της βιοτεχνίας ζητά το ΒΕΑ

Η επιτακτική ανάγκη αναβάθμισης της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και η αναβίωση τεχνικών σχολών με παραδοσιακές ειδικότητες της βιοτεχνίας, προκειμένου να υπάρξει συνέχεια σε επαγγέλματα που τείνουν να εξαφανιστούν, ήταν το θέμα συζήτησης στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, που είχαν οι επιχειρηματίες – μέλη του και απόφοιτοι της Διπλαρείου Σχολής, κκ Αλεξόπουλος και Καραβατάκης, με τον Πρόεδρο Π. Ραβάνη και τον Αντιπρόεδρο Κ. Δαμίγο.

Στη συνάντηση, αναλύθηκε το ζήτημα της ολοένα αυξανόμενης έλλειψης νέου τεχνικού προσωπικού για την λειτουργία των βιοτεχνιών, ιδιαιτέρως σε ειδικότητες όπως του ξυλουργού, επιπλοποιού και άλλων, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την απρόσκοπτη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας των μικρών και πολύ μικρών βιοτεχνικών επιχειρήσεων.

Οι επιχειρηματίες και ο σύνδεσμος αποφοίτων της Διπλαρείου Σχολής, ανέλυσαν στην Διοίκηση του Επιμελητηρίου, την ανάγκη άμεσης ένταξης νέων θεματικών ενοτήτων, για την εξειδίκευση και πιστοποίηση γνώσεων, σε τεχνικούς κλάδους, αμιγώς βιοτεχνικούς και παραδοσιακής τέχνης, σε Σχολές όπως η Διπλάρειος, ή και οι Σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, καθώς και τις άμεσες συνέπειες που δημιουργεί η έλλειψη καταρτισμένων τεχνιτών, στην επιβίωση των επιχειρήσεων αλλά και τις έμμεσες, στην οικονομία.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το Β.Ε.Α. απευθύνεται στα αρμόδια Υπουργεία, με ένα πλαίσιο προτάσεων που περιλαμβάνει:

α) αυξημένο ρόλο των Επιμελητηρίων στο σχεδιασμό των προγραμμάτων τεχνικής εκπαίδευσης και μαθητείας – υποστήριξη της επεξεργασίας του προγράμματος σπουδών,

β) διασύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας. Τα Επιμελητήρια μπορούν να αποτελέσουν συνδετικό κρίκο μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας και του εκπαιδευτικού συστήματος προτείνοντας ειδικότητες που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς.

γ) καθιέρωση εθνικού προγράμματος για πληροφόρηση και ενημέρωση – καθοδήγηση, που θα αποτελέσει την βάση για αποφάσεις σχετικά με την επιλογή αντικειμένων κατάρτισης,

Αναμφίβολα, οι οποιεσδήποτε αλλαγές και αναμορφώσεις του σημερινού πλαισίου απαιτούν ενδελεχή μελέτη και ίσως περισσότερη τόλμη. Τα παραδείγματα των επιτυχημένων ευρωπαϊκών πρακτικών που μέχρι σήμερα υιοθετήθηκαν αποσπασματικά, δεν είχαν την αναμενόμενη επιτυχία.

Η ενδεδειγμένη προσέγγιση θα πρέπει να έχει πολύπλευρες διαστάσεις και να καλύπτει τις τοπικές, πολιτικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες της χώρας. Μια τέτοια διαδικασία σύνθεσης και δημιουργικής προσαρμογής στα ευρωπαϊκά πρότυπα, προϋποθέτει ευρεία διαβούλευση, συμμετοχή και εμπλοκή φορέων κεντρικής διοίκησης, εκπαιδευτικών, μαθητών, Επιμελητηρίων, τοπικών παραγόντων, κοινωνικών εταίρων και ουσιαστικά όλου του κοινωνικού συνόλου.

Σε δήλωσή του, μετά την συνάντηση, ο πρόεδρος του Β.Ε.Α. τονίζει:

«Χρειαζόμαστε ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με ένα αναβαθμισμένο, σύγχρονο, αποτελεσματικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα αντιστρέψουμε τη σημερινή κατάσταση. Μόνο έτσι θα πάψουμε να χάνουμε πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο. Εμείς ως Επιμελητήριο, είμαστε εδώ, για να συμβάλουμε θετικά και να στηρίξουμε αυτήν την προσπάθεια του συνδέσμου των αποφοίτων της Διπλαρείου Σχολής, όπως και κάθε εκπρόσωπο βιοτεχνικών κλάδων και επαγγελμάτων».