ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επενδυτικά προγράμματα

Εξειδικευμένη ενημέρωση για τις δυνατότητες χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Επιχειρηματικός Μέντορας

Πληροφόρηση του επιχειρηματία, για θέματα αγοράς και επιχειρηματικών πρακτικών.

Ενημέρωση για Άδειες Λειτουργίας

Εξειδικευμένη ενημέρωση και καθοδήγηση των μελών μας, σε θέματα αδειοδότησης και χωροθέτησης ΜμΕ.

Νομικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτική και καθοδήγηση, σε θέματα εμπορικού εταιρικού δικαίου, μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ – Μητρώου.

Έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής

Tο ΒΕΑ έχει δημιουργήσει ειδική «Ψηφιακή Γωνιά» που συνδράμει τα μέλη του, στη χορήγηση ψηφιακής υπογραφής.

Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση

Νέες δυνατότητες εκπαίδευσης, με σύγχρονα μέσα και δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη.

Υπηρεσίες Επιμόρφωσης

Πρωτοβουλίες επιμόρφωσης – εκπαίδευσης των Μελών του επιμελητηρίου με σεμινάρια.

Συμβουλευτική για το Ασφαλιστικό

Το ΒΕΑ προσφέρει στα Μέλη του εγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα.

Χρήσιμες Λειτουργίες