ΒΕΑ web TV

Το ΒΕΑ ζητά τη λήψη διακριτών μέτρων για τη μεταποίηση και τις παραγωγικές επιχειρήσεις

Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φ. Κουρμούσης σε Διαδικτυακή εκδήλωση στο ΒΕΑ

Διαδικτυακή εκδήλωση ΒΕΑ με θέμα «e-shop και ΜμΕ: μύθοι και αλήθειες για ευκαιρίες προώθησης»

e-σεμινάριο με θέμα «Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA»

Ανοιχτό διαδικτυακό σεμινάριο για το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Περιφέρειας Αττικής

Συνέντευξη Προέδρου ΒΕΑ στην ΔΕΘ