ΒΕΑ web TV

Πρώτη Διαδικτυακή εκπομπή «Το ΒΕΑ κοντά στην σύγχρονη παραγωγική επιχείρηση»

Έρευνα στα μέλη του ΒΕΑ - οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πανδημία

Εγκρίθηκε από την περιφέρεια Αττικής η πρόταση του ΒΕΑ για πρόγραμμα κατάρτισης 750 ωφελουμένων

Το ΒΕΑ ζητά τη λήψη διακριτών μέτρων για τη μεταποίηση και τις παραγωγικές επιχειρήσεις

Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φ. Κουρμούσης σε Διαδικτυακή εκδήλωση στο ΒΕΑ

Διαδικτυακή εκδήλωση ΒΕΑ με θέμα «e-shop και ΜμΕ: μύθοι και αλήθειες για ευκαιρίες προώθησης»