ΒΕΑ web TV

Εγκρίθηκε από την περιφέρεια Αττικής η πρόταση του ΒΕΑ για πρόγραμμα κατάρτισης 750 ωφελουμένων

Το ΒΕΑ ζητά τη λήψη διακριτών μέτρων για τη μεταποίηση και τις παραγωγικές επιχειρήσεις

Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φ. Κουρμούσης σε Διαδικτυακή εκδήλωση στο ΒΕΑ

Διαδικτυακή εκδήλωση ΒΕΑ με θέμα «e-shop και ΜμΕ: μύθοι και αλήθειες για ευκαιρίες προώθησης»

e-σεμινάριο με θέμα «Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA»

Ανοιχτό διαδικτυακό σεμινάριο για το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Περιφέρειας Αττικής