You are currently viewing Σε συμφωνία για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ ΒΕΑ και οικονομική διπλωματία

Σε συμφωνία για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ ΒΕΑ και οικονομική διπλωματία

Το ρόλο και την  συμβολή της οικονομικής διπλωματίας στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, ανέλυσε ο Γενικός Γραμματέας Εξωστρέφειας του Υπ. Εξωτερικών και Πρόεδρος του «Enterprise Greece», κ. Γρηγόρης Δημητριάδης, προσκεκλημένος στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Β.Ε.Α. 

Ο κος Δημητριάδης, ανακοίνωσε στα Μέλη του Β.Ε.Α. την μεταρρύθμιση που συντελείται για την αναβάθμιση της οικονομικής διπλωματίας, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των  ελληνικών επιχειρήσεων. Οι πρώτες μεταρρυθμιστικές δράσεις έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως:   

 • Η μεταφορά των υπηρεσιών Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής, του Enterprise Greece και του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) από το Πρώην Υπουργείο Οικονομίας σε μία κοινή «στέγη» στο Υπουργείο Εξωτερικών, αξιοποιώντας παράλληλα το δίκτυο των διπλωματικών αρχών ανά τον κόσμο. 
 • Ο εκσυγχρονισμός στις δομές και στον τρόπο λειτουργίας του Enterprise Greece, με σημαντική καινοτομία ένα νέο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε επίσης στην ολοκλήρωση του Εθνικού Σχέδιου Εξωστρέφειας για την προώθηση των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων, που περιλαμβάνει δράσεις ενίσχυσης της ελληνικής επιχειρηματικότητας, όπως:  

 • Την επανατοποθέτηση της εικόνας της χώρας στον κόσμο μέσω της κυβερνητικής πρωτοβουλίας με την καμπάνια «Repositioning Greece»
 • Δράσεις ενίσχυσης και προώθησης του ελληνικού σήματος «Made in Greece»
 • Δράσεις για την αποδοτικότερη δικτύωση των ελληνικών επιχειρήσεων διεθνώς αλλά διευκόλυνση της παρουσίας ελληνικών προϊόντων σε μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες όπως το eBay.
 • το νέο διαδικτυακό κόμβο, με προσωρινή ονομασία business.gov.gr. όπου θα ενσωματωθούν όλες οι υφιστάμενες ιστοσελίδες για τη εξωστρέφεια και την επιχειρηματική πληροφόρηση, δηλ. το σημερινό “Agora” του Υπ. Εξωτερικών και η ιστοσελίδα του Enterprise Greece, που θα περιλαμβάνει εξειδικευμένο Export Helpdesk με πρόσβαση σε πληροφόρηση και ενημέρωση για τις αγορές που ενδιαφέρουν τις ΜμΕ
 • την δημιουργία μιας ψηφιακής «αγοράς» κάτω από την ομπρέλα του Enterprise Greece όπου μια επιχείρηση θα μπορεί να βρει αγοραστές και συνεργάτες για την προώθηση των προϊόντων της στο εξωτερικό, θα προσφέρει σεμινάρια, τα οποία θα εκπαιδεύουν (ψηφιακά) μικρούς και μεσαίους εξαγωγείς για την εξαγωγική διαδικασία. 
 • Τη δημιουργία «Ψηφιακής Ακαδημίας Εμπορίου», με ψηφιακή-πληροφόρηση και ψηφιακή-εκπαίδευση των ελληνικών επιχειρήσεων με στόχο την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Π. Ραβάνης έθεσε στον Γενικό Γραμματέα, ως κυρίαρχο θέμα, την ανάγκη, η παραγωγική τάξη των μικρομεσαίων, να είναι συνομιλητής του Υπουργείου και μέρος των αποφάσεων της Κυβέρνησης, που την αφορούν, χωρίς τα γνωστά εμπόδια και παρεμβάσεις από τρίτους. Τόνισε δε, την έλλειψη μιας σταθερής υπηρεσίας συμβουλευτικής και κατεθύνσεων στον μικρομεσαίο, που δεν έχει την δυνατότητα πρόσληψης Συμβούλου και αναζητά συνεργασίες και δικτύωση. 

Από την Διοικητική Επιτροπή, ο Αντιπρόεδρος κος Ι. Μάνος, ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης των Επιχειρήσεων κος Χρ. Λούσης και ο Οικον. Επόπτης κος Τζίβας, ζήτησαν:

 • να δοθεί στοχευμένα στήριξη στην μικρή επιχείρηση, που παράγει, καινοτομεί και προσπαθεί να σταθεί στο σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον, χωρίς τις παρεμβάσεις τρίτων και διοικητικά εμπόδια, αλλά με τεχνική βοήθεια 
 • να δοθούν εργαλεία για την ενημέρωση των παραγωγικών μικρών επιχειρήσεων, την προετοιμασία τους για εξαγωγές και την δικτύωση  
 • να δοθούν επιπλέον κίνητρα στις μικρές ΜμΕ που έχουν ελάχιστη συμμετοχή στην εκμετάλλευση πόρων
 • να καλλιεργηθεί από την Πολιτεία το συνεργατικό κλίμα και η εκπαίδευση του μικρομεσαίου επιχειρηματία  για αλλαγή νοοτροπίας  και 
 • να αποκατασταθεί η φήμη του έλληνα μικρού επιχειρηματία, στο εξωτερικό.  

Ο πρόεδρος του Β.Ε.Α και ο κος Δημητριάδης, συμφώνησαν τέλος, ότι, προτεραιότητα και προϋπόθεση για επενδύσεις αποτελεί η εξωστρέφεια και εξέφρασαν από κοινού, την πρόθεση για στενή συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Εξωστρέφειας, με τις δομές του Επιμελητηρίου που είναι και Μέλος του Δικτύου «Enterprise Europe Network”, με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου, οδικού χάρτη, που θα παρέχει ίσες ευκαιρίες στην εξωστρέφεια και την συνεργατικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.