You are currently viewing Οικονομικά νέα

Οικονομικά νέα

Market Pass- Πώς θα το λάβετε, ποιοι εξαιρούνται

Από τον Φεβρουάριο 2023 και για έξι μήνες (έως τον Ιούλιο 2023) δίνεται ενίσχυση ύψους 10% επί των αγορών νοικοκυριών που πληρούν τα κριτήρια ένταξης, σε σουπερμάρκετ και άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων (φούρνους, μίνι-μάρκετ, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, γαλακτοπωλεία κτλ.).

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 10% επί του ύψους των αγορών ειδών κάθε είδους από τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων και έως τα ακόλουθα όρια που διαμορφώνονται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Η ενίσχυση δίνεται σε επίπεδο νοικοκυριού. Ως μέλη του νοικοκυριού λαμβάνονται οι σύζυγοι ή μέλη με σύμφωνο συμβίωσης, τα εξαρτώμενα τέκνα αυτών, τα λοιπά εξαρτώμενα μέλη και τα φιλοξενούμενα μέλη.

Το μηνιαίο όριο αγορών ανά νοικοκυριό επί του οποίου λαμβάνει την ενίσχυση 10% ανέρχεται σε 220 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, αυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού και έως 1000 ευρώ αγορές.


Appodixi- 73.834 καταγγελίες για «μαϊμού» αποδείξεις – Έρχεται bonus επιβράβευσης έως 2.000€

Έτοιμη είναι η διάταξη που θα επιβραβεύει με χρηματική αμοιβή όσους πολίτες καταγγέλλουν «μαϊμού» αποδείξεις μέσω της εφαρμογής «Appodixi». Περίπου 150.000 πολίτες μέχρι τώρα είχαν τη δυνατότητα να ελέγξουν τη γνησιότητα των αποδείξεων, που έλαβαν με τις  συναλλαγές τους, από τις 20 Σεπτεμβρίου που η ψηφιακή εφαρμογή «Αppodixi» είναι διαθέσιμη για κατέβασμα στα κινητά τηλέφωνα.

Μέχρι στιγμής, οι καταγγελίες για περίεργες συναλλαγές φτάνουν τις 73.834 με την πλειοψηφία να αφορά αποδείξεις που δεν έχουν διαβιβαστεί  ακόμη στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΑΔΕ. Ωστόσο έχουν εντοπιστεί επιχειρήσεις οι οποίες ενώ είχαν εκδώσει κανονικά  αποδείξεις κατά τη διαβίβαση των αποδείξεων στην ΑΑΔΕ είχαν δηλώσει μικρότερη αξία συναλλαγής. 

Η διάταξη αναμένεται  αυτή την εβδομάδα να κατατεθεί στη Βουλή και όσοι  βοηθούν  στον εντοπισμό επιχειρήσεων που φοροδιαφεύγουν θα επιβραβεύονται με ένα ποσό το οποίο θα είναι πολλαπλάσιο της αξίας της απόδειξης, το οποίο μπορεί να φθάνει έως το 10πλάσιο της αξίας της απόδειξης με ανώτατο όριο τα 1.500 έως 2.000 ευρώ.


Στεγαστικά δάνεια: Πώς θα γίνει η επιδότηση της δόσης

Τις επόμενες ημέρες και πριν από το τέλος του έτους θα γίνει γνωστός ο οδικός χάρτης για την επιδότηση κατά 50% των αυξημένων δόσεων των στεγαστικών δανείων λόγω επιτοκίων για τα στεγαστικά δάνεια των συνεπών ευάλωτων δανειοληπτών.

Το σχέδιο που θα υλοποιηθεί στηρίζεται στους εξής άξονες:

1. Δικαιούχοι: Δανειολήπτες με στεγαστικό δάνειο ή και δάνειο μικρών επιχειρήσεων, που εξασφαλίζεται με εμπράγματη ασφάλεια στην 1η κατοικία.

2. Εισοδηματικά κριτήρια, όπως ορίζονται στο ν. 4472/2017 για την υπαγωγή σε καθεστώς ευάλωτου, δηλαδή:

– ετήσιο εισόδημα μέχρι 7.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ, ανά μέλος της οικογένειας, με όριο και μέγιστο ετήσιο εισόδημα 21.000 ευρώ

– μέγιστη αξία κύριας (πρώτης) κατοικίας 180.000 ευρώ (βάσει αξίας υπολογισμού ΕΝΦΙΑ), και

– συνολικές καταθέσεις έως 7.000 ευρώ, προσαυξανόμενες κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας με όριο συνολικών καταθέσεων το ποσό 21.000 ευρώ.

3. Υπαγόμενες οφειλές: Οι υφιστάμενες ενήμερες οφειλές, δηλαδή δάνεια σε καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες, με σημείο αναφοράς (για το ενήμερο ή μη) την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος από τον πιστούχο. Δεν είναι επιλέξιμες οφειλές που θα προέρχονται από νέα δάνεια, τα οποία θα χορηγηθούν μετά από τη σημερινή ημερομηνία.

4. Ποσοστό επιδότησης: Το 50% της αύξησης του επιτοκίου (με ημερομηνία υπολογισμού της αύξησης την 30.6.2022). Η επιδότηση θα διακόπτεται εάν ο οφειλέτης καταστεί υπερήμερος στην εξυπηρέτηση της δόσης του για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών.

5. Σχήμα επιδότησης: Δημιουργία ταμείου εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με ισόποσες εισφορές των 4 συστημικών τραπεζών, το οποίο ωστόσο θα είναι στη διαχείριση τρίτου φορέα (ΕΓΔΙΧ) μέσω της πλατφόρμας ΓΕΦΥΡΑ, στην οποία θα υποβάλλεται και η αίτηση του δικαιούχου.

6. Διάρκεια επιδότησης: 12 μήνες.

7. Η προθεσμία υποβολής της αιτήσεως θα οριστεί και θα ανακοινωθεί.