Οικονομικά νέα

Οικονομικά νέα

Τροπολογία με φορολογικές ρυθμίσεις

Πακέτο ρυθμίσεων που αφορούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις περιλαμβάνεται σε τροπολογία που θα ψηφιστεί σήμερα. Σε αυτές, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, περιλαμβάνονται:

• Η πρόβλεψη για τη δυνατότητα καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2020, σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

• Η παροχή έκπτωσης 3% για τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβληθεί μέχρι τις 28 Ιουλίου 2021 και ο οφειλόμενος φόρος που προκύπτει από αυτή καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021.

• Η δυνατότητα εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι τις 27 Αυγούστου 2021, με την καταβολή των δύο πρώτων μηνιαίων δόσεων.

• Η πρόβλεψη για τη δυνατότητα καταβολής του ΕΝΦΙΑ σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση τον Σεπτέμβριο του 2021.

• Η άρση της φορολόγησης βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων διαβίωσης (σ.σ. τεκμήρια) για όσους έχουν πληγεί από την πανδημία, εφόσον σε ένα από τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη δεν υπήρξε εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας.

• Η μη επιβολή, στους πληττόμενους υπόχρεους και στους φορολογούμενους άνω των 60 ετών, της προσαύξησης φόρου που προκύπτει εάν το δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι μικρότερο του 30% του πραγματικού εισοδήματος.

• Η μείωση, στο ήμισυ, για υπόχρεους που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση, της προσαύξησης φόρου που προκύπτει για δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές το οποίο υπερβαίνει το 20% και υπολείπεται του 30% του πραγματικού εισοδήματος.

• Η εξαίρεση των έκτακτων εισοδημάτων από τον προσδιορισμό του πραγματικού εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζεται το ελάχιστο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

• Η πρόβλεψη ότι τα εισοδήματα από ενοίκια, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, δεν θα συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά τους, με μόνη προϋπόθεση την κοινοποίηση εξωδίκου στον μισθωτή.

• Η παράταση της δυνατότητας για επιλογή υποβολής χωριστών δηλώσεων των συζύγων μέχρι τις 6 Μαΐου 2021.


Επιστρεπτέα προκαταβολή 7

Μέσα στα επόμενα 24ωρα υπολογίζεται να εκδοθεί η απαραίτητη υπουργική απόφαση και να αρχίσει η εκταμίευση των ενισχύσεων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 7. Οι δικαιούχοι αναμένεται να δουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την Παρασκευή ή το πολύ στις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας. Λίγο μετά το Πάσχα ενεργοποιείται το διάδοχο σχήμα της Επιστρεπτέας που θα μοιράσει στις επιχειρήσεις έως 4.000 ευρώ.

Τα ποσά που θα διατεθούν με αυτή την νέα «εξειδικευμένη» μορφή ενισχύσεων αρχίζουν από 1.000 και φτάνουν έως και 4.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 εργαζόμενους και έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στους κλάδους και στις περιοχές όπου εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα κατά τη διάρκεια του Απριλίου, είναι δικαιούχοι αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, χωρίς να ληφθεί υπόψη το κριτήριο μείωσης τζίρου. Η αποζημίωση διαμορφώνεται ως εξής:

-1.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 0 έως 5 εργαζόμενους.

-2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους.

-4.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 21 έως 50 εργαζόμενους.


Δικηγόροι και λογιστές θα βγάζουν συντάξεις

Με στόχο να ξεκινήσει η διαδικασία εντός των επόμενων δύο-τριών μηνών, ώστε πιστοποιημένοι δικηγόροι, φοροτεχνικοί και λογιστές να εμπλακούν στη διαδικασία έκδοσης των συντάξεων και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, κατατίθεται σήμερα η σχετική διάταξη στη Βουλή.  Αμέσως μετά, θα πρέπει να εκδοθούν μια σειρά από υπουργικές αποφάσεις για την ενεργοποίηση της διαδικασίας.

Η διάταξη ορίζει ότι ο ΕΦΚΑ θα καταβάλλει κατ’ αποκοπήν αποζημιώσεις στους πιστοποιημένους επαγγελματίες για κάθε επιμέρους πράξη. Τα ποσά θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση όπως και οι προϋποθέσεις και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης αυτής και ο τρόπος αποτύπωσής της στα βιβλία των επαγγελματιών.


Αυξάνεται το όριο οφειλών για την απονομή σύνταξης

Στην αύξηση του ορίου οφειλών για τους ασφαλισμένους που βρίσκονται ένα βήμα πριν την σύνταξη προβλέπει η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το όριο για να λάβει κανείς προσωρινή και στη συνέχεια οριστική σύνταξη, για χρέη στον e-ΕΦΚΑ ανέρχεται στα 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, ενώ στα 6.000 ευρώ ανέρχεται το όριο για χρέη προς τον τέως ΟΓΑ. Τα νέα όρια ισχύουν και για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Σε πλήρη ικανοποίηση του αιτήματος της διοίκησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας σχετικά με το όριο οφειλών για την έκδοση σύνταξης, προχώρησε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, δίνοντας ανάσα σε χιλιάδες ελευθέρους επαγγελματίες που οφείλουν και δεν μπορούν να λάβουν την σύνταξή τους. Η διάταξη αναφέρει «Η σύνταξη καταβάλλεται, εφόσον το συνολικά οφειλόμενο από τον ασφαλισμένο ποσό προς τον e-ΕΦΚΑ από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ».


Αλλαγές στην έκδοση των συντάξεων – Ένταξη ιδιωτών

Δύο χρόνια πριν την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας καλούνται οι ασφαλισμένοι να καταθέτουν αίτηση στον e-ΕΦΚΑ για την καταμέτρηση του χρόνου ασφάλισης. Σύμφωνα με την τροπολογία του υπουργείου Εργασίας, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, που υποβάλλεται στα τελευταία δύο χρόνια πριν από την ημερομηνία συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση, ο e-ΕΦΚΑ υποχρεούται να προβαίνει σε προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισής του και να χορηγεί την αντίστοιχη προσυνταξιοδοτική βεβαίωση, αφού καλέσει τον ασφαλισμένο να συμπληρώσει τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά.


Από την πλήρη κατάθεση των δικαιολογητικών ξεκινάει η καταβολή της σύνταξης

Η ημερομηνία κατάθεσης του συνόλου των δικαιολογητικών θα λαμβάνεται πλέον υπόψιν ως ημερομηνία για την έναρξη καταβολής της σύνταξης κι όχι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, σύμφωνα με την τροπολογία του υπουργείου Εργασίας. Συγκεκριμένα, το δικαίωμα σύνταξης γήρατος αρχίζει από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία αυτή πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, δηλαδή έχουν υποβληθεί και τα δικαιολογητικά. Σε αντίθετη  περίπτωση, από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις δηλαδή έχουν κατατεθεί τα δικαιολογητικά.


Επιδότηση για συμμετοχή σε ψηφιακές εκθέσεις

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης υπέγραψε την 11η τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης “Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020. Η εν λόγω τροποποίηση αφορά, μεταξύ άλλων, στη δυνατότητα των δικαιούχων να συμμετέχουν και σε ψηφιακές εκθέσεις με τις ανάλογες επιλέξιμες δαπάνες.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης δίνει πλέον την δυνατότητα σε επιχειρήσεις που ήδη είχαν δηλώσει – προγραμματίσει την συμμετοχή τους με φυσική παρουσία στις παραδοσιακές εκθέσεις και δεν μπόρεσαν και συνεχίζουν να μη μπορούν να την πραγματοποιήσουν, να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν μέρος από τους ήδη εγκεκριμένους προϋπολογισμούς τους σε ψηφιακές εκθέσεις.


ΙΟΒΕ: Ανάπτυξη έως 4,3% το 2021

Στο 3,5-4,0% τοποθετεί την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας για το τρέχον έτος το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Αυτό προβλέπει το βασικό σενάριο του ιδρύματος, ωστόσο, όπως σημειώνεται στην πρώτη τριμηνιαία έκθεσή του, εφόσον η υγειονομική κρίση υποχωρήσει βραδύτερα, περιορίζοντας την τουριστική περίοδο, και επανακάμψει το φθινόπωρο (δυσμενές σενάριο), με καθυστερήσεις στην απορρόφηση κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης, η ανάπτυξη θα είναι ηπιότερη και συγκεκριμένα της τάξεως του 1,5-2,0%.


Χατζηδάκης: Αλλάζουν όλα στην κατάρτιση 

Την ανάγκη βελτίωσης του επιπέδου των προγραμμάτων κατάρτισης επισήμανε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας χθες στο διαδικτυακό συνέδριο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με θέμα «Επαναστάτες χωρίς παιδεία». Το υπουργείο Εργασίας προωθεί την έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ έως το φθινόπωρο του 2021, αξιοποιώντας πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.


Μειωμένα ενοίκια : Ξεκίνησε η καταβολή των αποζημιώσεων για Νοέμβριο 2020 – Ιανουάριο 2021

Από σήμερα χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων θα αρχίσουν να βλέπουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς το ποσό που δικαιούνται, ως αποζημίωση για τα μειωμένα ενοίκια, που εισέπραξαν τους μήνες Νοέμβριο 2020 – Ιανουάριο 2021 και βρίσκονταν σε εκκρεμότητα. Συνολικά το ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ και αφορά 100.000 ιδιοκτήτες.  Την Πέμπτη και Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πληρωμή των αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων για τα κουρεμένα ενοίκια των μηνών Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2021.


Ρύθμιση 120 δόσεων – Νέα παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου

Παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021 η υποβολή αίτησης, για το δεύτερο στάδιο, σε όσους οφειλέτες έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων-, όπως προβλέπει η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας.