Θέματα αγοράς

Θέματα αγοράς

Επιδότηση μισθών και των εποχικών υπαλλήλων μέσω του προγράμματος των 100.000

Και σε εποχικά εργαζόμενους χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης αναμένεται να επεκταθεί η επιδότηση μισθού ύψους 200 ευρώ, που σήμερα δικαιούνται μόνο οι μακροχρόνια άνεργοι, στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος για τις 100.000 νέες θέσεις εργασίας.

Σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η αγορά εργασίας κυρίως στον κλάδο του τουρισμού που επανεκκινεί στις 15 Μαίου, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει σοβαρά να επεκτείνει το μέτρο της επιδότησης μισθού – που ισχύει επιπλέον της 6μηνης επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών – και σε εποχικά εργαζόμενους πέραν των μακροχρόνια ανέργων.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα το πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας επιδοτεί για 6 μήνες τις ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενους και εργοδότη για κάθε νέα θέση που δημιουργείται και εντάσσεται στο πρόγραμμα, ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου μισθού.