Διαδικτυακές εκπομπές από το ΒΕΑ για την προβολή και την ανάδειξη παραγωγικών επιχειρήσεων

Νέα σειρά διαδικτυακών εκπομπών, με θέμα την προβολή των παραγωγικών επιχειρήσεων και την πορεία της ελληνικής βιοτεχνίας και μεταποίησης, εγκαινιάζει από σήμερα, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας.

«Στόχος μας είναι, να αναδείξουμε, ποια είναι σήμερα, η ελληνική παραγωγική επιχείρηση. Με επισκέψεις στους βιοτεχνικούς χώρους, στα εργαστήρια, στα εργοστάσια, θα αναδείξουμε: από τη μια τον πρωτεύοντα ρόλο της Βιοτεχνίας στην ελληνική οικονομία του σήμερα και την συμβολή της στην διαμόρφωση της ελληνικής κοινωνικής πραγματικότητας και από την άλλη, θα κωδικοποιήσουμε για το ευρύ κοινό, τα προβλήματά της και τους λόγους για τους οποίους αξίζει και πρέπει να στηριχτεί με εξειδικευμένα μέτρα, στην περίοδο αυτή της κρίσης. Θα επανασυστηθούμε σαν βιοτεχνική οικογένεια, στο ευρύ κοινό», τόνισε ο πρόεδρος του Β.Ε.Α. Παύλος Ραβάνης.

Στις εκπομπές της web T.V. του Επιμελητηρίου, θα προβάλλονται κατηγορίες επιχειρήσεων – Μελών του, όπως: νεοφυείς επιχειρήσεις, με καινοτόμα και αξιόλογα αντικείμενα, που αποτελούν παράδειγμα ανάπτυξης, ιστορικές και παραδοσιακές επιχειρήσεις της πόλης μας, σε ειδικό αφιέρωμα στην βιοτεχνία που αντιστέκεται, καθώς και βραβευμένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και εξωτερικό. Οι εκπομπές θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.acsmi.gr Β.Ε.Α. WEB TV.  

Η πρώτη εκπομπή, έλαβε χώρα στη βιοτεχνία «ΚΑΛΟΥΠΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΑΝΓΚΑΝΙΚΑΣ» στη Δάφνη, σε μια επιχείρηση με πορεία 50 χρόνων που ειδικεύεται στην κατασκευή καλουπιών και γραμμών παραγωγής για εταιρείες προϊόντων ζύμης, οργάνων ακριβείας και πλαστικών εξαρτημάτων με πρέσες injection.  

«Η κατασκευή των καλουπιών αποτελεί το στενό πέρασμα της βιομηχανίας. Είναι το πρώτο, το υποχρεωτικό και το πιο σημαντικό βήμα, για τη μαζική παραγωγή ομοίων εξαρτημάτων», δήλωσε ο ιδιοκτήτης Στέλιος Πανγκανίκας.