Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Υπηρεσία Μίας Στάσης Επιχειρηματικής Ενημέρωσης & Επικοινωνίας» στο πλαίσιο της πράξης «Υπηρεσία Μίας Στάσης Επιχειρηματικής Ενημέρωσης & Επικοινωνίας» με κωδικό ΟΠΣ 5180909

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Continue ReadingΔιακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Υπηρεσία Μίας Στάσης Επιχειρηματικής Ενημέρωσης & Επικοινωνίας» στο πλαίσιο της πράξης «Υπηρεσία Μίας Στάσης Επιχειρηματικής Ενημέρωσης & Επικοινωνίας» με κωδικό ΟΠΣ 5180909

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στελέχωση Καταλόγου Πραγματογνωμόνων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, (Β.Ε.Α), στην 37/26-04-2021 συνεδρίασή του, αποφάσισε να προχωρήσει…

Continue ReadingΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στελέχωση Καταλόγου Πραγματογνωμόνων