Οικονομικά

«Ύποπτες» δηλώσεις εισοδήματος Υποψίες φοροδιαφυγής κινούν τα στοιχεία που ανάρτησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων…

Continue ReadingΟικονομικά

Οικονομικά

Ψηλότεροι φόροι από την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων -Σημαντικά υψηλότερους φόρους, από αυτούς που αναλογούν στα…

Continue ReadingΟικονομικά