Ωράριο Συναλλαγών Κοινού


Δευτέρα
08.00 έως 14.30
Τετάρτη
08.00 έως 16.00
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή
08.00 έως 13.30

Χρήσιμα Τηλέφωνα


Προϊστάμενος
210-3680876 / goufa@acsmi.gr
Μητρώο Μελών ΒΕΑ
210-3680742, 776, 752
Υπηρεσία ΓΕΜΗ
210-3680749, 739, 746
Υπηρεσία Μίας Στάσης
210-3680712, 769