ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΒΕΑ)
2ος  όροφος
Υπηρεσία  ΜΗΤΡΩΟ / ΥΓΕΜΗ / ΥΜΣ

Ωράριο Συναλλαγών Κοινού


Δευτέρα
08.00 έως 14.30
Τετάρτη
08.00 έως 16.00
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή
08.00 έως 13.30

Χρήσιμα Τηλέφωνα


Προϊστάμενος
210-3680876 / goufa@acsmi.gr
Μητρώο Μελών ΒΕΑ
210-3680742, 752, 776, 769, 898
Υπηρεσία ΓΕΜΗ
ΟΕ-ΕΕ-ΙΚΕ-ΕΠΕ: 210-3680752, 776, 898, 739
ΑΕ: 210-3680746, 749
ΑΤ : 210-3680742, 769
Λοιπά : 210-3680739
Υπηρεσία Μίας Στάσης
210-3680712, 769
Νομικός Σύμβουλος ΓΕΜΗ
210-3680894/ mkoliadi@acsmi.gr