ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΔΗΓΟΙ


Οδηγός έναρξης λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων με τη διαδικασία της γνωστοποίησης

Οδηγός Εγγραφής Μητρώο Παράγωγων 31-12-2020

Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων

Νέο πτωχευτικό χρήσιμος οδηγός επιχείρησης

Νέο πτωχευτικό χρήσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις

Μείωση Προκαταβολής Φόρου Εισοδήματος – Χρήσιμος Οδηγός

Μείωση προκαταβολής φόρου – Εγκύκλιος εφαρμογής με Παραδείγματα

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τα Ηλεκτρονικά Βιβλία MyData

Προστασία της Ασφάλειας και της Υγείας των Εργαζομένων στα Ξυλουργεία και τα Επιπλοποιεία

Προστασία της Ασφάλειας και της Υγείας των Εργαζομένων σε Κομμωτήρια Κίνδυνοι και Μέτρα Πρόληψης

Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου σε Συνεργεία Επισκευής – Συντήρησης Αυτοκινήτων