ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΡΑΒΑΝΗ


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το κεντρικό νόημα των πρόσφατων επιμελητηριακών εκλογών, μέσω της συνεργασίας των παρατάξεων, ήταν να σταλεί στην Πολιτεία, ένα διπλό μήνυμα: ότι μετά από τόσα δύσκολα χρόνια σκληρής δουλειάς μέσα στην κρίση, στεκόμαστε ακόμη όρθιοι, με αξιοπρέπεια και διεκδικούμε – σήμερα, ακόμη πιο σθεναρά – ένα επιχειρηματικό περιβάλλον χωρίς αγκυλώσεις, στρεβλώσεις και εμπόδια. Ένα μέλλον, με αισιοδοξία και ασφάλεια, για μας και τα παιδιά μας.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, γνήσιος εκφραστής των προβλημάτων που μαστίζουν τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες,  θα συνεχίσει σταθερά με επιμονή, χωρίς μεγάλα λόγια και με στοχευμένες δράσεις, να εντοπίζει τα προβλήματα, να παρεμβαίνει, να προτείνει στόχους και μέσα επίτευξης και να στηρίζει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, θα συνεχίσει να στηρίζει τα συμφέρονται όλων ανεξαιρέτως των μελών του και να υποστηρίζει την υλοποίηση των ιδεών τους, όπως πάντα, μακριά από κομματικούς φραγμούς και πολιτικές παρατάξεις.

Στόχος της νέας Διοίκησης είναι να καταστεί το Β.Ε.Α εκφραστής του συνόλου των επιχειρήσεων και των κλάδων που το συνθέτουν και παράλληλα να προωθήσει θέσεις και λύσεις στα έντονα και πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως απόρροια της διεθνούς οικονομικής κρίσης και της εφαρμογής αδιεξόδων πολιτικών επιλογών.

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Β.Ε.Α.

 • Άμεση επανέναρξη της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.
 • Σταθερό φορολογικό πλαίσιο
 • Μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων
 • Μείωση περαιτέρω επιβάρυνσης της μικρής Βιοτεχνίας
 • Θέσπιση κινήτρων για ίδρυση και λειτουργία «πράσινων επιχειρήσεων».
 • Παροχή κινήτρων σε νέους μέχρι 35 ετών για απαλλαγή φορολογίας κερδών, μέχρι ποσού 50.000,00 ευρώ.
 • Αναστολή πόθεν έσχες για παραγωγικές επιχειρήσεις
 • Μείωση του συντελεστή μεταβίβασης ακινήτων για τις ΜμΕ .
 • Μέριμνα για τις Μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, με την δυνατότητα ασφάλισης με μειωμένο συντελεστή στο ΙΚΑ, μελών της οικογένειας.
 • Εξορθολογισμός των ποινών και προστίμων.
 • Οργάνωση και διάθεση των φορολογικών νομοθετημάτων μέσω διαδικτύου και σε έντυπη μορφή στις Δ.Ο.Υ. και άλλες υπηρεσίες (Επιμελητήρια, Κ.Ε.Π., κ.ά.).
 • Άμεσες παρεμβάσεις για ανατροπή της καθυστέρησης σχεδιασμού και προκήρυξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις.
 • Πρόβλεψη σε κάθε πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων, για συγκεκριμένο ποσό ή ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του, που θα κατευθύνεται στην ενίσχυση των Μ.Π.Μ.Ε.
 • Υλοποίηση εξαγγελιών περί του χορήγησης μικροδανείων για Μ.Π.Μ.Ε.
 • Συμβολή στην προσέλκυση επενδύσεων ξένων αλλά και εγχώριων, προώθηση αναπτυξιακών έργων σε ώριμους τομείς των υποδομών αλλά και σε νέους τομείς.

 • Πάγια θέση μας, να αποτελέσουν τα Επιμελητήρια πυλώνες για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την ανάκαμψη.

  Η συμμετοχή και οι προτάσεις όλων των συναδέλφων, είναι πολύτιμα εργαλεία για τη στοχευμένη δράση της νέας Διοίκησης.