Φωτογραφικό Αρχείο

Συνάντηση της Διοίκησης του ΒΕΑ με τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσο Πετρόπουλο, Απρίλιος 2019

Συνάντηση του υποψηφίου για το Δήμο της Αθήνας Ν. Ηλιόπουλου με τον Πρόεδρο του ΒΕΑ, Απρίλιος 2019

Εκδήλωση του ΒΕΑ για τα νέα χρηματοδoτικά εργαλεία ΕΠΑΝΕΚ – ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Ιανουάριος 2019

Αποστολή της Διοίκησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας στη Σερβία, Ιανουάριος 2019

Ο Γεν. Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Δ. Αυλωνίτης στο πρώτο Δ.Σ. του 2019 – κοπή πίτας, Ιανουάριος 2019

Ο Υφυπουργός Κοιν. Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, Δεκέμβριος 2018

Συνέλευση της ΚΕΕ στη Χίο, Οκτώβριος 2018

Ο Πρόεδρος του Β.Ε.Α. στο 5ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιχειρηματιών των Ευρωεπιμελητηρίων, Οκτώβριος 2018

Close Menu