ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ Υ.Μ.Σ.Η λειτουργία της σύστασης επιχειρήσεων, βάσει της νέας ΚΥΑ αριθμ. 63577/2018, ΦΕΚ 2380Β, αρχίζει από 22/07/2018

Νέα διαδικασία σύστασης ΙΚΕ μέσω Ηλεκτρονικής ΥΜΣ από 30/10/2020 (άρθρ. 24 Ν. 4712/2020 – ΦΕΚ 146Α,  Εγκύκλιος Γεν. Γραμματείας Εμπορίου)

Πρότυπα καταστατικά

Εγκύκλιος Γεν. Γραμματέα Εμπορίου
Ενέργειες και Δικαιολογητικά Σύστασης Επιχειρήσεων
Σύντομες Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη σύσταση Εταιρείας μέσω e-ΥΜΣ
Δικαιολογητικά για την μερίδα της επιχείρησης στο Μητρώο-μελών του ΒΕΑ