You are currently viewing Υπό αμφισβήτηση η σήμανση τροφίμων μέσω του Nutriscore- Πολλαπλασιάζονται οι αντιδράσεις και από Ευρωπαίους επιστήμονες

Υπό αμφισβήτηση η σήμανση τροφίμων μέσω του Nutriscore- Πολλαπλασιάζονται οι αντιδράσεις και από Ευρωπαίους επιστήμονες

Στα έδρανα του ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες έχει μεταφερθεί πλέον η πανευρωπαϊκή προσπάθεια για την ανάδειξη της υπεροχής της Μεσογειακής Διατροφής, έναντι άλλων διαιτητικών μοντέλων και η έντονη κριτική στο σύστημα Nutriscore. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, ως επικεφαλής της «Πρωτοβουλίας για ένα Αποτελεσματικό σύστημα Διατροφικής Εκπαίδευσης», από 17 παραγωγικούς Φορείς, διέγνωσε εγκαίρως το πρόβλημα που θα προκληθεί με την εφαρμογή του παραπλανητικού συστήματος σήμανσης τροφίμων Nutriscore και ήρθε άμεσα σε επαφή με παραγωγικούς κλάδους και επιχειρήσεις τροφίμων.

Το προωθούμενο σύστημα και ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται, αδικεί την διατροφική αξία των μεσογειακών προϊόντων, κατατάσσοντας προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, σε χαμηλότερη κατηγορία από άλλα επεξεργασμένα. Δυστυχώς «ενοχοποιεί» συλλήβδην τρόφιμα, λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι και σάκχαρα, ή λόγω υψηλής θερμιδικής αξίας, μη λαμβάνοντας υπόψη άλλα κρίσιμα χαρακτηριστικά, όπως την περιεκτικότητα σε χρήσιμα και υγιεινά συστατικά (βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, κ.λπ), αλλά κυρίως το ποσοστό διαχρονικής συμμετοχής τους σε μια ισορροπημένη δίαιτα.

Πρόσφατα, μαζί με τον Πρόεδρο του Β.Ε.Α Παύλο Ραβάνη, βρεθήκαμε στις Βρυξέλες, όπου έλαβε χώρα εκδήλωση που οργανώθηκε από Ευρωβουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας “renew Europe”, με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού think tank COMPETERE και ήταν προσκεκλημένοι ειδικοί επιστήμονες της Διατροφικής επιστήμης, εκπρόσωποι  Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οργανώσεων καταναλωτών, όπως και το Β.Ε.Α, που συμμετείχε ως επικεφαλής της «Πρωτοβουλίας για ένα Αποτελεσματικό σύστημα Διατροφικής Εκπαίδευσης».

Οι αντιδράσεις από πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, για την υιοθέτηση ενός άλλου μοντέλου σήμανσης των προϊόντων, αναμένεται να είναι κατακλυσμιαίες και ήδη υπάρχουν δεύτερες σκέψεις για την εφαρμογή του Nutri-score.

Το προωθούμενο από μερίδα εταιρειών τροφίμων και ήδη σε εφαρμογή, σε εθελοντική βάση, σύστημα επισήμανσης τροφίμων, Nutri–Score, έχει δημιουργήσει επιφυλάξεις και ενστάσεις, μεταξύ των παραγωγικών επιχειρήσεων των Χωρών της Ε.Ε. ιδιαιτέρως επειδή ως σύστημα, αποτυγχάνει να συμπεριλάβει την Μεσογειακή και Σκανδιναβική διατροφή. Ο αλγόριθμος, στον οποίον έχει βασιστεί το σύστημα Nutri–Score, θα έπρεπε να περικλείει τα δεδομένα αυτών των δύο μορφών διατροφής, ώστε να παρέχει στους καταναλωτές, την πλήρη πληροφόρηση για να τους βοηθήσει στις διατροφικές τους επιλογές.

Στο Ευρωκοινοβούλιο, επισημάνθηκε ότι θα πρέπει να υπάρξει διασφάλιση της απαραίτητης ενημέρωσης των Ευρωπαίων καταναλωτών, ώστε να κάνουν υγιεινές, ισορροπημένες και βιώσιμες επιλογές, για την διατροφή τους. Κύριος σκοπός της συνάντησης, αποτέλεσε η αναλυτική επιστημονική προσέγγιση για την διαμόρφωση ενός συστήματος εμπρόσθιας επισήμανσης (FoP labelling reform), που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, να προωθήσουν υγιεινά και βιώσιμα πρότυπα διατροφής, με σεβασμό στην ελευθερία επιλογής του κοινού και με εγγυήσεις για τη διατήρηση των τοπικών ή εθνικών πολιτισμικών παραδόσεων στην διατροφή και στις διαιτητικές συνήθειες των Ευρωπαίων καταναλωτών.

 Ένα εναρμονισμένο σύστημα επισήμανσης τροφίμων, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, δύο παραμέτρους: το θρεπτικό προφίλ και τη θέση που έχει το προϊόν, στις διατροφικές συνήθειες των πληθυσμών της Ε.Ε. Ένα υπερ-απλουστευτικό σύστημα, όπως το Nutri–Score, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο, την αξία πολλών παραδοσιακών προϊόντων διατροφής, οδηγώντας σε επιλογές υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων, καθώς και τις επιπτώσεις που μπορεί να επέλθουν από αυτό, σε μεγάλο πλήθος μικρών και μεσαίων κυρίως, παραγωγικών επιχειρήσεων των κλάδων διατροφής.

*Ο Ιωάννης Μάνος είναι Γενικός Γραμματέας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας