Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων και καινοτόμων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις της Αθήνας, υλοποιεί έργο με τίτλο «Υπηρεσία Μίας Στάσης Επιχειρηματικής Ενημέρωσης & Επικοινωνίας» από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020».

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 100.000 €, στοχεύει στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την Αναβάθμιση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου με την ανάπτυξη συστημάτων και υπηρεσιών ΤΠΕ που εντάσσονται στους παρακάτω άξονες:

  • Αναβάθμιση της εσωτερικής του Ψηφιακής Υποδομής σε λογισμικό και υλικό
  • Υποδοχή και εξυπηρέτηση αιτημάτων των επιχειρήσεων (One Stop Shop)
  • Παροχή Εξειδικευμένης Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Συμβουλών
  • Δημιουργία Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας
  • Εξωστρέφεια ψηφιακών Υπηρεσιών και διασύνδεση με τις τοπικές επιχειρήσεις

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Καινοτόμες Πρωτοβουλίες / Δίκτυο προώθησης και στήριξης των συλλογικών φορέων επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων “Athens Business Toolkit”» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» που εξέδωσε ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής  Προβολής Αθηνών και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).