ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ- WORKSHOP με θέμα: Εξαγωγικές Διαδικασίες & Διεθνείς Διακανονισμοί


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ- WORKSHOP με θέμα:  
Εξαγωγικές Διαδικασίες  & Διεθνείς Διακανονισμοί

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, στο πλαίσιο των δράσεων του ως μέλος του δικτύου Enterprise Europe Network και των ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τα μέλη του διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο- workshop με θέμα:  

Εξαγωγικές Διαδικασίες & Διεθνείς Διακανονισμοί  

Τετάρτη 15 και Πέμπτη 16  Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 17.00 – 21:00
(συνολική διάρκεια 8 ωρών)

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)  

Περιεχόμενο
• Κατανοώντας την Φύση των Εξαγωγών
• Διαχείριση Σχέσεων και Ρίσκου
• Η Διαδικασία της Διεθνούς Πώλησης
• Σύνταξη και περιεχόμενο αποτελεσματικών Προσφορών • Τι θα λάβετε υπόψη σας κατά τη Διαπραγμάτευση Τιμών & Τρόπων Πληρωμής
• Σύνταξη Συμφωνιών – Συμβάσεων. Κύριοι Συμβατικοί Όροι, Σημεία που θέλουν προσοχή
• Πότε «Παραδίδονται» τα Εμπορεύματα στο Διεθνές Εμπόριο;
• Οι προβλέψεις των Διεθνών Εμπορικών Όρων Incoterms ® 2020 • Οι αλλαγές σε σχέση με τα Incoterms ® 2010
• Ζητήματα Μεταφοράς & Ασφάλισης Εμπορευμάτων
• Σε ποιο σημείο ο κίνδυνος Ζημίας ή Απώλειας αλλάζει χέρια; • Διαχείριση Κινδύνων κατά τη Μεταφορά
• Η σημασία της έκδοσης σωστών Φορτωτικών Εγγράφων από τον Εξαγωγέα
• Ο ρόλος και η χρήση της Προφόρμας και του Τιμολογίου Εξαγωγής
• Ο ρόλος & η σημασία της Διεθνούς Φορτωτικής και του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου
• Πιστοποιητικό καταγωγής – Η σημασία της απόδειξης της καταγωγής για εξαγωγές προς Τρίτες χώρες
• Κρίσιμα σημεία στα συμφωνητικά συνεργασίας με οργανωμένες αλυσίδες λιανεμπορίου. Όροι συμβάσεων για προϊόντα Private Label • Κίνδυνοι Πληρωμής στις Διεθνείς Συναλλαγές. Τρόποι Αντιμετώπισή τους
• Διεθνείς Τρόποι Πληρωμής • Αξίες προς είσπραξη – Η έννοια της Αξίας (Collection). Είδη Εγγράφων
• Τραπεζική Εγγυητική – B/G. Ομοιότητες & Διαφορές με το L/C
• Το εργαλείο της Ανέκκλητης Πίστωσης (Letter of Credit)
• Bank Payment Obligation (BPO): o νέος Τρόπος Πληρωμής στο Διεθνές Εμπόριο
• Εγγυήσεις – Σύγχρονοι τρόποι διασφάλισης των απαιτήσεων
• Ασφάλιση Εξαγωγικών Πιστώσεων – Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι
• Το εργαλείο του   Εξαγωγικού Factoring – Ασφάλιση & Ρευστότητα

Για δήλωση συμμετοχής πατήστε εδώ   (Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 30 άτομα)