Πόσο αυξάνεται ο κατώτατος και τα 13 επιδόματα

Στα 830 ευρώ μεικτά ανέρχεται από σήμερα ο κατώτατος μισθός για περίπου600.000 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα. Το καθαρό ποσό των βασικών αποδοχών αυξάνεται στα 705,96 ευρώ. Με την αύξηση του κατώτατου μισθού, ανάλογη αύξηση τυγχάνουν οι μισθολογικές ωριμάνσεις (τριετίες) που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι που έχουν τη σχετική προϋπηρεσία, ενώ «φουσκώνουν» αντίστοιχα και τα ποσά σε 13 μεγάλες κατηγορίες επιδομάτων, παροχών και βοηθημάτων.

Οι τριετίες

 • Με μία τριετία ο κατώτατος μισθός αυξάνεται στα 913 ευρώ σε 14μηνη βάση και στα 1.065 ευρώ σε 12μηνη.
 • Με δύο τριετίες ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 996 ευρώ σε 14μηνη βάση και στα 1.162 ευρώ σε 12μηνη.
 • Με τρεiς τριετίες ο κατώτατος μισθός αυξάνεται στα 1.079 ευρώ σε 14μηνη βάση και στα 1.259 ευρώ σε 12μηνη.

Τα επιδόματα

Στα επιδόματα που αυξάνονται ξεχωρίζει αυτό της ανεργίας, που από τα 479 ευρώ ανέρχεται στα 509 ευρώ. Επίσης αυξάνονται:

 • η ειδική παροχή μητρότητας μισθωτών και μη μισθωτών: 830 ευρώ για 9 μήνες (από 780 ευρώ), με 31.700 ωφελούμενους.
 • το ειδικό βοήθημα ευάλωτων ομάδων: 764 ευρώ εφάπαξ (130.000 ωφελούμενοι).
 • το ειδικό βοήθημα σε εποχικά εργαζόμενους: Από 604 έως 1.219 ευρώ (αφορά 18 επαγγέλματα) σε 88.073 ωφελούμενους

Πιο αναλυτικά, όλες οι πρόσθετες αναπροσαρμογές, με βάση την αύξηση στις βασικές αποδοχές του ιδιωτικού τομέα, έχουν ως εξής:

 • Τακτική Επιδότηση Ανεργίας. (502.745 ωφελούμενοι)
 • Βοηθήματα / Επιδόματα που εξαρτώνται από την τακτική επιδότηση ανεργίας και από το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη (ειδικό βοήθημα ευάλωτων ομάδων, ειδικό εποχικό βοήθημα, επίδομα εργασίας). Ωφελούμενοι 131.073.
 • Βοηθήματα μη μισθωτών (Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων – ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ ΜΜΕ, τ. ΕΤΑΑ, Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Ασφάλισης Νομικών. Ωφελούμενοι 3.061
 • Λοιπές παροχές που εξαρτώνται από το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη (Ειδική παροχή μητρότητας μισθωτών. Ειδική παροχή μητρότητας μη μισθωτών, συμπληρωματική παροχή μητρότητας, επίδομα γονικής άδειας, ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, παροχή διαθεσιμότητας. Ωφελούμενοι 71.142.
 • Αποζημίωση μαθητών των επαγγελματικών σχολών (ΕΠΑΣ) μαθητείας. Ωφελούμενοι 4.500
 • Επίδομα ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης. Ωφελούμενοι 172
 • Πρακτική άσκηση ΙΕΚ ΔΥΠΑ. Ωφελούμενοι 3.500
 • Καταβολή αποδοχών στους μαθητές – σπουδαστές – φοιτητές που απέχουν από την εργασία τους για συμμετοχή τους στις γραπτές εξετάσεις της σχολής που φοιτούν. Ωφελούμενοι 8.184.
 • Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (προεργασία). 23.812 ωφελούμενοι
 • Προγράμματα εργασιακής εμπειρίας. 141 ωφελούμενοι
 • Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΑΤΕΙ – ΑΣΠΑΙΤΕ. Ωφελούμενοι 2.330
 • Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Ωφελούμενοι 1.150
 • Προγράμματα Νέων θέσεων εργασίας.Ωφελούμενοι 14.669