Πρόσκληση 3ης ενημερωτικής ημερίδας για επιδοτούμενο πρόγραμμα εργαζομένων

Πρόσκληση σε ημερίδα ενημέρωσης στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.280 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύγχρονων τεχνητών» με κωδ. ΟΠΣ 5035205, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Β.Ε.Α.) σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων Βιοτεχνών Υαλοπινάκων (Π.Ο.Ε.Β.Υ.) σας προσκαλούν σε διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης για το έργο που υλοποιούν με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.280 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύγχρονων τεχνητών» με κωδ. ΟΠΣ 5035205, το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020.
 
Στο πλαίσιο του έργου, 1.280 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα από όλη τη χώρα θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε επιδοτούμενο πρόγραμμα διαδικτυακής θεωρητικής κατάρτισης και δωρεάν πιστοποίησης 80 ωρών, το οποίο θα υλοποιηθεί εκτός ωραρίου εργασίας τους.
Οι ωφελούμενοι με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και πιστοποίησης θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 400 €.
 
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 07 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17:30 – 19:30.

Σκοπός της ενημερωτικής ημερίδας είναι η προσέλκυση και η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης.

Για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://e-meeting.webex.com/e-meeting/j.php?RGID=rced62c218db04692170ac5ca8dd1ed75