Πρόσκληση ΚΕΚ για την υλοποίηση Προγραμμάτων ΛΑΕΚ

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών καλεί τα Πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) που επιθυμούν να συνεργαστούν με το ΒΕΑ, για την υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις
(ΛΑΕΚ 1-49) έτους 2019, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 5427/83/19-11-2019 και 3406/67/23-06-2020 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ