Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Υποβολής Προσφοράς για «Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, ετήσιας διάρκειας, για την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας»

                                                 

Περισσότερα εδώ