Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικού υλικού για προώθηση επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας

Προϋπολογισμός: 1.200€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “EcoFashionEU -Promoting the sustainability of small and medium textile and fashion manufacturers”, με κωδικό 101087205, προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να αποστείλουν τις προσφορές τους για τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού με σκοπό την προώθηση των επιχειρήσεων που υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, του έτοιμου ενδύματος και της μόδας.

Συγκεκριμένα, θα χρειαστεί να παραχθούν «storytelling βίντεο (αφηγηματικά video)» με 5 επιχειρήσεις, τα οποία θα στοχεύουν στην προώθηση των επιχειρήσεων με καλές πρακτικές/ επιτυχημένες ιστορίες στον κλάδο της βιώσιμης μόδας.

Η δημιουργία των video απαιτεί επισκέψεις στον χώρο των επιχειρήσεων, όπου θα πραγματοποιηθούν οι βιντεοσκοπήσεις.

Ο χρόνος υλοποίησης ορίζεται το διάστημα Μάρτιος έως και τέλη Απριλίου 2024.

Τα αφηγηματικά video θα έχουν μέγιστη διάρκεια 3-5 λεπτά το καθένα και θα είναι στα ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους. Η μετάφραση των διαλόγων, από τα ελληνικά στα αγγλικά, θα γίνει από το Β.Ε.Α, ενώ ο συγχρονισμός θα γίνει από τον δημιουργό των video.

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της οικονομικής προσφοράς είναι η 07/03/2024.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο info@acsmi.gr

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιες-οι θα λάβουν με email την επιβεβαίωση παραλαβής της. Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να επικοινωνούν με την κα Ντιάνα Μάνεση, Εξωτερική Συνεργάτιδα- Διαχειρίστρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, nmanesi@acsmi.gr και την κα Μίνα Πελέκη, στέλεχος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων peleki@acsmi.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΕΑ

ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΒΑΝΗΣ

Funded by the European Union. Views and opinions expressed

are however those  of the author(s) only and do not necessarily

reflect those of the European Union or EIASME. Neither the European Union nor EIASME can be held responsible for them.