Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς Πιστοποιημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), για την υποβολή προτάσεων συνεργασίας με το ΒΕΑ, για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49, έτους 2022

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ