Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στελέχωση Καταλόγου Πραγματογνωμόνων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, (Β.Ε.Α), στην 37/26-04-2021 συνεδρίασή του, αποφάσισε να προχωρήσει σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προκειμένου να καταρτίσει το νέο κατάλογο πραγματογνωμόνων του Επιμελητηρίου, για την διετία 2022-2023 και καλεί τους συναδέλφους-μέλη και μη μέλη του Β.Ε.Α,  να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την εγγραφή τους σε αυτόν,  με τη συμπλήρωση και υποβολή στα γραφεία του ΒΕΑ (Ακαδημίας 18, 10671 Αθήνα) ή ηλεκτρονικά e-mail: info@acsmi.gr, της συνημμένης αίτησης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται και με ένα βιογραφικό σημείωμα.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος για πραγματογνώμονες μέλη ή μη του ΒΕΑ απαιτείται εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών από την άδεια άσκησης επαγγέλματος  ή σε περίπτωση μη υποχρεωτικής άδειας άσκησης, 5 τουλάχιστον έτη, από την έναρξη δραστηριότητας στην Εφορία, ή αποδεδειγμένης εργασίας τους στο αντικείμενο. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει μέχρι τρείς (3) κατηγορίες πραγματογνωμοσυνών.

Ο κατάλογος των πραγματογνωμόνων θα ανανεώνεται (με όσους συμπληρώνουν τα απαιτούμενα έτη εμπειρίας και εφόσον το επιθυμούν) στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους.

Παρακάτω παρατίθενται οι κατηγορίες πραγματογνωμοσυνών για τους κλάδους:

 1. Τρόφιμα, Ποτά (εξακρίβωση ποιότητας, έλεγχος εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών )
 2. Κλωστοϋφαντουργικές Ύλες-Υφάσματα, Είδη Ένδυσης (εξακρίβωση ποιότητας)
 3. Υποδήματα (εξακρίβωση ποιότητας, κακοτεχνίες)
 4. Ταπητουργία  (έλεγχος εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών)
 5. Ξυλουργικές εργασίες , Έπιπλα (εξακρίβωση ποιότητας, κακοτεχνίες, έλεγχος ζημιών)
 6. Μηχανήματα Κλωστοϋφαντουργίας, Χαρτοποιίας, Μεταλλοβιομηχανίας (σωστή λειτουργία, εκτίμηση ζημιάς, έλεγχος εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών)
 7. Φαρμακευτικά, Χημικά είδη (εξακρίβωση ποιότητας, έλεγχος εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών)
 8. Πλαστικές ύλες, προϊόντα από καουτσούκ (εξακρίβωση ποιότητας, έλεγχος εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών)
 9. Μέταλλα, Ορυκτά, Μη μεταλλικά ορυκτά, Δομικά Υλικά, Αλουμινοκατασκευές – Σιδηροκατασκευές (εξακρίβωση ποιότητας, κακοτεχνίες, έλεγχος ζημιών)
 10. Ηλεκτρονικά και Οπτικά προϊόντα, Εξοπλισμός Επικοινωνίας (εξακρίβωση ποιότητας, κακοτεχνίες, έλεγχος ζημιών, έλεγχος εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών )
 11. Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός , Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις, Οικιακές Συσκευές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Διαχείριση Απορριμμάτων (εξακρίβωση ποιότητας, κακοτεχνίες, έλεγχος ζημιών, έλεγχος εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών )
 12. Οχήματα, Πλοία και Σκάφη (κακοτεχνίες, εκτίμηση ζημιών)
 13. Μαρμαροεπενδύσεις – πλακιδίων εσωτερικών και εξωτερικών  χώρων (κακοτεχνίες, εκτίμηση ζημιών)
 14. Ελαιοχρωματισμοί (κακοτεχνίες, εκτίμηση ζημιών)
 15. Ηλεκτρολογικές, Θερμοϋδραυλικές, Κατασκευαστικές εγκαταστάσεις (Υγρασίες– Ηχομόνωση – Θερμομόνωση)
 16. Ανελκυστήρες (σωστή λειτουργία, εκτίμηση ζημιάς, έλεγχος εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών)
 17. Κεντρική θέρμανση – Κλιματισμός & Ψύξη – Ψυγείων  & Ψυκτικών θαλάμων (σωστή λειτουργία, εκτίμηση ζημιάς, έλεγχος εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών)
 18. Εκτίμηση ζημίων από πλημμύρες
 19. Εκτίμηση κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα και άλλων τιμαλφών ειδών

Ακαδημίας 18, 106 71 ΑθήναΤηλ: 210 3680700
Φαξ: 210 3614726
E-mail: info@acsmi.gr  


ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΔΩ