Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή επιχειρήσεων με την Περιφέρεια Αττικής σε Δράσεις Προβολής, Προώθησης και Ανάπτυξης Εξαγωγών στην Σουηδία και τις Σκανδιναβικές χώρες

Στοχεύοντας α) στην μέγιστη Προβολή, Προώθηση και Ανάδειξη του brand της Περιφέρειας Αττικής σε μια από τις σημαντικότερες αγορές παγκοσμίως και β) στην Ανάπτυξη Εξαγωγών των επιχειρήσεων που πραγματικά ενδιαφέρονται να μάθουν τον βέλτιστο τρόπο διείσδυσης στην αγορά αυτή, η Περιφέρεια Αττικής θα συμμετάσχει, σε μια στοχευμένη δράση στην Σουηδία, στη Διεθνή Έκθεση ECO LIFE SCANDINAVIA, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 16 έως 17 Νοεμβρίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της Αττικής με εξαγωγικό προσανατολισμό καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022.

Περισσότερα εδώ