Πρόσκληση για την πλήρωση δύο θέσεων εξωτερικών συνεργατών

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Β.Ε.Α.), στο πλαίσιο του έργου “EcoFashionEU Promoting the sustainability of small and medium textile and fashion manufacturers” με κωδικό 101087205 του EISMEA,

με αντικείμενο τη μεταφορά τεχνογνωσίας βιώσιμων πρακτικών σε επιχειρήσεις του κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, την καταγραφή καλών πρακτικών και τη διάχυσή τους στο ευρύ κλαδικό κοινό,

απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο θέσεων, με σύμβαση μίσθωσης έργου:

  1. Ενός Project Manager για το έργο (δείτε την πρόσκληση εδώ και υπόδειγμα του εντύπου εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ και
  2. Ενός Senior Expert – Researcher για το έργο (δείτε την πρόσκληση εδώ και υπόδειγμα εντύπου εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 06/10/2022