You are currently viewing Πρωτοβουλία του Β.Ε.Α για δημιουργία Εταιρείας Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Κλωστοϋφαντουργίας

Πρωτοβουλία του Β.Ε.Α για δημιουργία Εταιρείας Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Κλωστοϋφαντουργίας

Του Παύλου Ραβάνη*

Στις μέρες μας, δεν χρειάζεται να είναι κανείς περιβαλλοντολόγος για να αντιληφθεί πόσο απαραίτητη είναι η συλλογική προσπάθεια, ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε με τον αποτελεσματικότερο τρόπο το αποτύπωμα που αφήνουμε με τα απόβλητά μας, εις βάρος της φύσης αλλά και των επόμενων γενεών.

Η βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, είναι μια από τις σημαντικότερες βιομηχανίες καταναλωτικών αγαθών. Στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (ΑΚΠ) και στις βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής της, ανήκουν σύμφωνα με την ΕΕ αλλά και την  ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών 2030, η ένδυση, τα είδη οικιακής χρήσης και η υπόδηση.

Η κλωστοϋφαντουργία, είναι ο τέταρτος σε μέγεθος κλάδος που ρυπαίνει το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, προξενεί παγκοσμίως  το 10% των εκπομπών CO2-eq (διοξειδίου του άνθρακα), το  25% σε χρήση εντομοκτόνων και το 11% σε χρήση φυτοφαρμάκων.

Από την άλλη πλευρά και σε ότι αφορά στην ανακύκλωση των ΑΚΠ,  υπολογίζεται παγκοσμίως, ότι 1,7 έως  2,1 εκατομμύρια τόνοι συλλέγονται κάθε χρόνο σε ολόκληρη την ΕΕ, ποσότητα όμως, που ως ποσοστό δεν ξεπερνά το 1%. Εξ αυτών 1,3 εκατομμύρια τόνοι κλωστοϋφαντουργικών  προϊόντων, ενώ μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν, εξάγονται σε άλλες χώρες. Το υπόλοιπο, υφίσταται αποσύνθεση σε μικρά τεμάχια ή ίνες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων  ηχομόνωσης, θερμομόνωσης, καθώς και πληρωτικών  υλικών στην αυτοκινητοβιομηχανία, επιπλοποιία κλπ. Επίσης, ένα μέρος των ΑΚΠ χρησιμοποιείται για ανάκτηση ενέργειας.

Το τοπίο αυτό, πρόκειται και πρέπει σύντομα να αλλάξει. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία, που έχει ήδη ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία (4819/2021), το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (2020) και την οδηγία 2018/851 της ΕΕ, μέχρι το τέλος του 2023, η Ελλάδα καλείται να εφαρμόσει το «Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού», που εμπεριέχει και τα Προϊόντα Ένδυσης Υπόδησης.

Οι παραγωγοί – εισαγωγείς, αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα προϊόντα τους, κατά μήκος της αλυσίδας αξίας τους, ακόμη και όταν καθίστανται απόβλητα, στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης παραγωγού και είναι υποχρεωμένοι, να σχεδιάσουν και να οργανώσουν Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης των Κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Σε διαφορετική περίπτωση, θα βρεθούν αντιμέτωποι με υπέρογκα πρόστιμα.

Δεδομένου ότι σήμερα, Φορέας Εναλλακτικής Διαχείρισης δεν υφίσταται στη χώρα μας, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, έχει πάρει την πρωτοβουλία και έχει ήδη προβεί σε ενέργειες, για το σχεδιασμό και την οργάνωση, του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης αυτών των Αποβλήτων.

Πρόκειται για Ανώνυμη εταιρία ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στην οποία θα εκχωρηθεί δημόσια εξουσία, για να εισπράττει το τέλος της ανακύκλωσης και να οργανώνει την ανακύκλωση συσκευασιών. Συγκεκριμένα, θα οργανώσει:

  1. το Σύστημα συλλογής
  2. την παροχή ανταποδοτικών κινήτρων στον καταναλωτή
  3. δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης
  4. ενίσχυση Κοινωνικών Σκοπών και
  5. παροχή ανταποδοτικών οφελών στις Εταιρίες-Μέλη

Σε αυτή την κατεύθυνση, το Β.Ε.Α. θα καταθέσει σχέδιο ΚΥΑ στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, τις επόμενες ημέρες.

Η Ελλάδα, καλείται μέσα σε λίγα χρόνια, να αποκτήσει την υποδομή και τα συστήματα διαχείρισης όλων των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων. Ο κίνδυνος που ελλοχεύει, είναι να μπει το κράτος στον πειρασμό, να υπερβεί το ρόλο του στην οργάνωση της αγοράς και ως εκ τούτου να περιορίσει ή να αναστείλει των ρόλο που πρέπει να έχουν οι Παραγωγοί. Κάτι, που ήδη διαφαίνεται, σε κρατικές πρωτοβουλίες όπως η δημιουργία των ολοκληρωμένων κέντρων διαχείρισης αποβλήτων, όπου οι εργολάβοι – διαχειριστές των χώρων, συμβάλλονται απευθείας με το κράτος, ή την Περιφέρεια και όχι με τα συστήματα των Παραγωγών.

*Ο Παύλος Ραβάνης είναι Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας.