Περιφέρεια Αττικής: Νέα Εξαγωγική Δράση στη Σαουδική Αραβία – Περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής στη Διεθνή Έκθεση “SAUDI HORECA 2023”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη συμμετοχή επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών σε εξαγωγική δράση στη Σαουδική Αραβία  (σε περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής στη Διεθνή Έκθεση «SAUDI HORECA 2023» και σε οργανωμένη επίσκεψη σε μεγάλες εισαγωγικές επιχειρήσεις στο Ριαντ)                

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να συμμετάσχει στην 12η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων-Ποτών και Φιλοξενίας «SAUDI HORECA» που θα πραγματοποιηθεί  από 27 έως 29 Νοεμβρίου 2023 στο κέντρο εκθέσεων και εμπορίου “Riyadh International Convention & Exhibition Center” στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Παράλληλα με τη συμμετοχή στην έκθεση, η εξαγωγική δράση περιλαμβάνει και οργανωμένη επίσκεψη των εκθετών της Περιφέρειας σε μεγάλες εισαγωγικές επιχειρήσεις στο Ριαντ. Η πρόσκληση απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής.

Στην έκθεση μπορούν να συμμετάσχουν εκθέτες με προϊόντα της κατηγορίας των: ελαιωδών καρπών, μελιού, προϊόντων αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής, χυμών, ζαχαρωδών,  γαλακτοκομικών, νωπών οπωροκηπευτικών, κατεψυγμένων τροφίμων, βοτάνων, κρεατοσκευασμάτων, ιχθυρών κ.ά.

Στο ομαδικό περίπτερό της στην έκθεση θα φιλοξενηθούν, ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος, από 7 έως 9 εκθέτες, σε ανοικτού τύπου ατομικά περίπτερα διαστάσεων από 9 τ.μ. έως 7 τ.μ. (συμπεριλαμβανομένης κοινής αποθήκης), αντίστοιχα.

Η τιμή ενοικίασης χώρου και κατασκευής περιπτέρου ανέρχεται στα 700€/τ.μ.. Επιπλέον, το κόστος για τις οργανωμένες επισκέψεις στις εισαγωγικές επιχειρήσεις του Ριάντ είναι 267€ για 9 εκθέτες και 300€ για 7 ή 8 εκθέτες.  Για κάθε επιχείρηση η Περιφέρεια Αττικής θα καλύψει το 80% του κόστους ενοικίασης χώρου – κατασκευής περιπτέρου και οργάνωσης -υλοποίησης των επισκέψεων στις εισαγωγικές επιχειρήσεις.

Μετά τα ανωτέρω, το κόστος για κάθε εκθέτη θα είναι 1.560€ πλέον Φ.Π.Α  (7 εκθέτες/9 τ.μ. έκαστος) ή  1.402€ πλέον Φ.Π.Α. (8 εκθέτες/7,875 τ.μ. έκαστος) ή  1.247€ πλέον Φ.Π.Α. (9 εκθέτες/7 τ.μ. έκαστος). Σημειώνεται ότι στο κόστος συμμετοχής δεν περιλαμβάνεται το κόστος αποστολής δειγμάτων ή διαφημιστικού υλικού.

Μετά τα ανωτέρω, όσες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος ως εκθέτες στο ομαδικό περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι και την Παρασκευή 07/07/2023 με υποβολή της σχετικής αίτησης, των παραστατικών που την συνοδεύουν καθώς και της υπεύθυνης δήλωσης θεωρημένης με το γνήσιο της υπογραφής (ακολουθούν συνημμένα) στη Δ/νση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: agrotiki1@patt.gov.gr (και κοινοποίηση στα mkonstantopoulou@patt.gov.gr  vstavroulaki@patt.gov.gr)

Για περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-  Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ .

  Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της Αττικής καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αναφέρεται στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ έως και την Παρασκευή 07 Ιουλίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: agrotiki1@patt.gov.gr με κοινοποίηση στα mkonstantopoulou@patt.gov.gr και vstavroulaki@patt.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες:

Περιφέρεια Αττικής

Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής

Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της

κ. Κωνσταντοπούλου Μαρία  τηλ: 2132065745, e-mail: mkonstantopoulou@patt.gov.gr

κ. Σταυρουλάκη Βασιλική  τηλ: 2132065770, e-mail: vstavroulaki@patt.gov.gr