Περιπτώσεις εξαπάτησης «ΟΛΛΑΝΔΙΚΩΝ» εταιρειών

Το γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Χάγης μας ενημέρωσε για τις ακόλουθες περιπτώσεις εξαπάτησης.

Πρόκειται για υποτιθέμενες «ολλανδικές» εταιρείες οι οποίες έχουν οικειοποιηθεί τα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό Εμπορικού Επιμελητηρίου (KvK) και αριθμό ΦΠΑ) νομίμων ολλανδικών εταιρειών.

–  Hamminga Machine B.V. (https://hammingamachine.com/ [1])

–  Treviso BV (https://trevisobv.com/ [2])

–  NJ Visser Holding BV (https://www.njvisserholdingbv.com/ [3])

–  NJ Holding BV (https://www.njholdingbv.com/)

–  La-Ja Investment B.V. (https://lajainvestmentbv.com/ [4])

Επίσης, σε διάφορες περιπτώσεις εξαπάτησης οι εν λόγω “εταιρείες” δηλώνουν τηλέφωνα επικοινωνίας που ξεκινούν με τους αριθμούς +31 970… . Τα ψηφία 970 που ακολουθούν αμέσως μετά τον κωδικό της Ολλανδίας (+31), δείχνουν επικοινωνία του είδους “μηχανή-με-μηχανή” (machine-to-machine), δηλαδή για επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών, ενσωματωμένων επεξεργαστών κλπ.

Συνιστάται στις ελληνικές εταιρείες να επικοινωνούν  με το Γραφείο της Χάγης ή με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας πριν προχωρήσουν σε σχετική συνεργασία, προκειμένου, στο μέτρο βέβαια του δυνατού, να ελεγχθεί η αξιοπιστία του δυνητικού εταίρου τους. Επίσης, το Γραφείο  μπορεί να αποστείλει στις ενδιαφερόμενες εταιρείες καταλόγους ολλανδικών εταιρειών για αναζήτηση συνεργασίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

* Γραφείο ΟΕΥ Χάγης

_EMBASSY OF GREECE IN THE HAGUE__ _

_Office for Economic & Commercial Affairs___

_             __Amaliastraat 1, 2514 JC Den Haag_

_             Tel.__ __+31 (0) 70 3561199 [5]__ _

_             Email:__ __ecocom-hague@mfa.gr___

* Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΒΕΑ

Ζωή Λαμπρινέα

Τ: (+30) 210-3680879

F: (+30) 210-3614726

E-mail: labrinea@acsmi.gr