You are currently viewing Οικονομικά νέα

Οικονομικά νέα

Νομοσχέδιο – σκούπα για τέλη κυκλοφορίας, ρυθμίσεις χρεών, ΕΝΦΙΑ, διαγραφές προστίμων

Πληθώρα ρυθμίσεων περιλαμβάνει το νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Οικονομικών, αφού εκτός από τις νέες διατάξεις για την αποπληρωμή των οφειλών στο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ΟΤΑ, προβλέπει διαγραφές προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις, νέο μητρώο Ακίνητων, αυτόματη συμπλήρωση Ε9, αλλαγές στο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, αυστηρά πρόστιμα για μη διασύνδεση των POS με την ΑΑΔΕ, τη ρύθμιση για τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα κ.λπ.

Αναλυτικότερα οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται είναι:

 1. Ρυθμίσεις οφειλών: Αναβιώνουν οι ρυθμίσεις των 72 και 120 δόσεων ενώ θεσπίζεται νέο σχήμα 36 – 72 δόσεων για τους φορολογούμενους οι οποίοι ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους πριν την ενεργειακή κρίση. Το νέο πλαίσιο εξόφλησης παλαιών και νέων οφειλών προς την Εφορία θα τρέξει από τον Απρίλιο. Στις νέες ρυθμίσεις εντάσσονται χρέη που είχαν προβλήματα αποπληρωμής από τον Νοέμβριο του 2021 και μετά. Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και όχι αργότερα από την 31η Ιουλίου 2023.

Για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις, πρέπει να συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις στο πρόσωπο του αιτούντος:
– να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι την 31η.12.2022,
– να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία,
– αν ο αιτών έχει υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών των 72 – 120 δόσεων η ρύθμιση αυτή να βρίσκεται σε ισχύ. Ποιες οφειλές ρυθμίζονται σε έως 72 δόσεις και πώς αναβιώνουν οι παλαιές ρυθμίσεις στην Καθημερινή Ενημέρωση του ΒΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 1. Οφειλές σε ΟΤΑ: Προβλέπεται ρύθμιση των οφειλών προς τους δήμους σε 36 έως και 72 δόσεις και αναβίωση του παλιού προγράμματος των 100 δόσεων για όσους την έχασαν.
 2. Κατάργηση προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος: Για μηδενικές, πιστωτικές ή και για δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει φόρος έως 100 ευρώ δεν θα επιβάλλεται το πρόστιμο των 100 ευρώ.
 3. Εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών: Μονιμοποιείται η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, με στόχο την αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων και του Σ.τ.Ε. από τις χιλιάδες εκκρεμείς προσφυγές των φορολογουμένων. Όσοι ενταχθούν στην εξώδικη αυτή διαδικασία θα κερδίζουν έκπτωση έως 75% στις προσαυξήσεις και αποπληρωμή των φόρων και προστίμων μέχρι και σε 24 δόσεις.
 4. Διασύνδεση POS με ΑΑΔΕ: Προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 50.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος για την παραβίαση της υποχρεωτικής διασύνδεσης των EFT/POS τερματικών με την ΑΑΔΕ.
 5. Αυτόματη συμπλήρωση Ε9: Η δήλωση Ε9 θα συμπληρώνεται αυτόματα από τη φορολογική διοίκηση με άντληση των στοιχείων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ. Έτσι οι φορολογούμενοι δεν θα χρειάζεται να αλλάζουν οι ίδιοι τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους στο Ε9 σε περίπτωση αγοραπωλησίας, γονικής παροχής ή δωρεάς ακινήτου.
 6. Διαγραφή προστίμων σε βραχυχρόνιες μισθώσεις: Καταργείται το πρόστιμο των 100 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής εφόσον το εισόδημα έχει περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Πρόστιμα που εκδόθηκαν από την 1η.1.2018 ακυρώνονται και επιστρέφονται.
 7. Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ: Παρατείνονται μέχρι το τέλος του 2023 οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για εστίαση, μεταφορές, πολιτισμό και αθλητισμό.
 8. Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα: Ανοίγει από τις 3 Απριλίου η πλατφόρμα για τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα. Σύμφωνα με την διάταξη αν κάποιος επανακυκλοφορήσει το αυτοκίνητό του για ένα μήνα θα πληρώσει το 1/12 των τελών κυκλοφορίας, για δύο μήνες τα 2/12, για 3 μήνες τα 3/12 για 4 μήνες τα 4/12 και ούτω καθεξής.
 9. Αποδεικτικά ενημερότητας: Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου όπου υπάρχουν χρέη του φορολογουμένου, αλλά είναι ενταγμένα σε ρύθμιση θα εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας με παρακράτηση ποσοστού 70 % επί του τιμήματος, εφόσον το τίμημα δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας, και έως το ύψος των ληξιπρόθεσμων ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση. Εάν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή άνω των 50.000 ευρώ ορίζεται ποσοστό παρακράτησης 50% επί του τιμήματος, εφόσον αυτό δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας και έως το ύψος των συνολικών οφειλών σε αναστολή.
 10. Μητρώο Ακινήτων: Δημιουργείται Ψηφιακό Μητρώο Ακινήτων με τις όλες μεταβολές στην ακίνητη περιουσία των φορολογουμένων. Απαιτείται πριν την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης, δωρεάς, γονικής παροχής ή κληρονομιάς ακινήτου η επικαιροποίηση των στοιχείων του μεταβιβαζόμενου ακινήτου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.
 11. Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ: Για την έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να έχει πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ της τρέχουσας χρονιάς και των 5 προηγούμενων ετών.
 12. Τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝΦΙΑ: Καταργείται ο υποχρεωτικός έλεγχος από τη Φορολογική Διοίκηση, στις περιπτώσεις υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ΕΝΦΙΑ, όταν προκύπτει μείωση φόρου άνω των 300 ευρώ, καθώς και σε κάθε μεταγενέστερη αυτής τροποποιητική δήλωση, ανεξαρτήτως ποσού μείωσης του φόρου.
 13. Συμβολαιογράφοι: Περιορίζεται το πεδίο ευθύνης τους για τις μεταβιβάσεις αφού θα πρέπει να βεβαιώνουν ότι το συγκεκριμένο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝΦΙΑ των πέντε προηγουμένων της μεταβίβασης ετών και όχι ότι έχει καταβληθεί ο αναλογών φόρος όπως ίσχυε έως τώρα.
 14. Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Επεκτείνονται στην τρέχουσα χρήση τα κίνητρα για την επιλογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης (μείωση παραγραφής, αποσβέσεις επί του μνημονευόμενου εξοπλισμού προσαυξημένες κατά ποσοστό 100%, δαπάνες που αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα προσαυξημένες κατά 100%.
 15. Η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο θα συνεχιστεί και το 2023.
 16. Αναστέλλεται εις βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων, καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης έως την 31η.7.2023.
 17. Μειώνεται στο 5% από 10% ο συντελεστής φορολόγησης μερισμάτων που διανείμουν στους μετόχους οι ναυτιλιακές εταιρίες.

Έρχονται κι άλλες αυξήσεις επιτοκίων

Οι ελπίδες χιλιάδων δανειοληπτών, ότι η κρίση της Credit Suisse θα ανάγκαζε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αναδιπλωθεί και να μην προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης, διαψεύστηκαν.

Η ΕΚΤ διατηρεί ως πρωταρχικό στόχο τη μείωση του πληθωρισμού κάτω από το 2% μέχρι το 2025 – η Κριστίν Λαγκάρντ έχει διαμηνύσει ότι δεν υπάρχει ταβάνι στα επιτόκια – ωστόσο πληθαίνουν οι φωνές εκείνες που εμμέσως – αλλά σαφώς – ζητούν από την ΕΚΤ να λάβει υπόψη της τις επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία που προκαλεί η αύξηση του κόστους χρήματος (κίνδυνος αύξησης «κόκκινων» δανείων, επιβράδυνση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης κ.ά.) αλλά και τις συνέπειες στην τιμολόγησης των στοιχείων ενεργητικού και μάλιστα σε περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας.

Για τους δανειολήπτες είναι πλέον σαφές ότι η χθεσινή αύξηση δεν θα είναι η τελευταία ακόμα κι αν η ΕΚΤ αποφασίσει, προσωρινό «φρένο», αφού οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό είναι ότι θα παραμείνει πολύ υψηλός για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (κατά μέσο όρο σε 5,3% το 2023, 2,9% το 2024 και 2,1% το 2025).

Για να γίνει σαφές τι βιώνουν οι δανειολήπτες στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου, είναι χαρακτηριστικό ότι για ένα δάνειο 15έτιας ύψους 100.000 ευρώ η μηνιαία δόση από τον Ιούλιο του 2022, όταν το euribor ήταν μηδενικό, μέχρι προχθές που ήταν το 2,815% έχει αυξηθεί από τα 672 ευρώ τον μήνα στα 810 ευρώ, καθώς το επιτόκιο από 2,5% έχει σκαρφαλώσει στο 5,25% (ενδεικτικό παράδειγμα).  Και αν επιβεβαιωθούν οι προ δεκαημέρου προβλέψεις των αναλυτών ότι το euribor φτάσει το 3,75% τον προσεχή Ιούλιο, το επιτόκιο θα σπάσει το φράγμα του 6% που σημαίνει ότι η δόση του δανείου θα έχει αυξηθεί μέσα σε ένα χρόνο σχεδόν 200 ευρώ.


ΤτΕ: Στα 70,7 δισ. ευρώ τα κόκκινα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers στο τελευταίο τρίμηνο 2022

Στα 70,7 δισ. ευρώ ανήλθε η ονομαστική αξία των δανείων που διαχειρίζονται οι Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (servicers) στο τελευταίο τρίμηνο του 2022, σημειώνοντας μικρή μείωση κατά 289 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η ΤτΕ επισημαίνει ότι από το δ’ τρίμηνο του 2022 στην ονομαστική αξία των δανείων δεν περιλαμβάνονται οι εξωλογιστικοί τόκοι και οι διαγραφές από τα πιστωτικά ιδρύματα που μεταβίβασαν το χαρτοφυλάκιο των δανείων.


Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα: Από 3 Απριλίου η άρση ακινησίας οχημάτων

Με διάταξη στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προτείνεται η άρση της ακινησίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών για το έτος 2023, με μερική και αναλογική καταβολή των τελών κυκλοφορίας από 3 Απριλίου 2023.

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα επιλογής, άπαξ εντός του έτους 2023, για άρση της ακινησίας επιβατικού οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης, με αναλογική καταβολή των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες άρσης ακινησίας του οχήματος. Επιδιώκεται να δοθεί κίνητρο στους ιδιοκτήτες των οχημάτων που είναι σε ακινησία και αδυνατούν να καταβάλλουν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, να προβούν σε προσωρινή άρση αυτής, για χρονικό διάστημα που επιθυμούν, καταβάλλοντας τα αναλογούντα, σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, τέλη κυκλοφορίας.


Ανεργία: Στο 11,9% το δ’ τρίμηνο του 2022 

Στο 11,9% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας το δ’ τρίμηνο του 2022, καταγράφοντας πτώση 1,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ. Ωστόσο, σε τριμηναία βάση καταγράφηκε οριακή αύξηση της ανεργίας, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό του προηγούμενου τριμήνου (γ’ τρίμηνο 2022) είχε διαμορφωθεί στο 11,6%. Το τελευταίο τρίμηνο του 2022 άνεργα ήταν 558.416 άτομα, αριθμός αυξημένος κατά 0,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά μειωμένος κατά 9,6%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.


Εφάπαξ ενίσχυση έως 300 ευρώ σε ένα εκατομμύριο συνταξιούχους

Πάνω από ένα εκατομμύριο συνταξιούχοι που δεν έλαβαν καθόλου αύξηση στο πλαίσιο του 7,75% που δόθηκε για τις κύριες συντάξεις από 1η Ιανουαρίου 2023, λόγω της ύπαρξης μεγάλης προσωπικής διαφοράς, και περίπου 250.000 που έλαβαν μεν αύξηση, ήταν όμως κάτω από 7% θα λάβουν μέχρι το τέλος του μηνός έκτακτο επίδομα 200, 250 ή 300 ευρώ. Η σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και ανοίγει τον δρόμο για την πληρωμή έως τις 31 Μαρτίου.