Οδηγός Για Εξωδικαστικό

 • Ποιες επιχειρήσεις μπαίνουν στον μηχανισμό; Κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως του ύψους των οφειλών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και επαγγελματίας, εφόσον έχει ενεργό Α.Φ.Μ. και θετικό EBITDA ή θετικό EQUITY (δηλαδή: να μην έχει κλείσει και να μην φαίνεται ότι αποκρύπτει εισοδήματα), μπορεί να ενταχθεί στο μηχανισμό.
 • Ποιος είναι ο βασικός κανόνας του εξωδικαστικού; Ο κανόνας που ακολουθείται στην ρύθμιση είναι: για 10 χρόνια, 120 δόσεις για το Δημόσιο. Πληρώνει ό,τι περισσεύει μετά την κάλυψη των ανελαστικών δαπανών (μισθοί, προμηθευτές, κ.λπ.). Μετά τη δεκαετία, ό,τι περισσεύει από το χρέος, διαγράφεται.
 • Για τις τράπεζες: πληρώνει ό,τι περισσεύει (μετά τις ανελαστικές), έως 20 χρόνια (μέχρι στιγμής) και ό,τι περισσεύει, διαγράφεται.

Σημ: Διαγράφονται οι προσαυξήσεις, τόκοι, πανωτόκια, ακόμη και αρχικό κεφάλαιο.

Γίνεται διαχωρισμός χρεών; Όχι, δεν γίνεται: η λύση που θα δοθεί, είναι «πακέτο». Περιλαμβάνει, όλους τους Οργανισμούς, Δημόσιο, ιδιωτικούς. «Καθένας μπορεί να πληρώνει μόνο, ό,τι του περισσεύει». Άρα: δηλώνει τα έσοδα, αφαιρεί τα λειτουργικά, τις ανελαστικές δηλαδή δαπάνες και το περίσσευμα διανέμεται σε όλους. Πληρώνονται όλοι, αναλογικά. ΔΕΝ έχει προτεραιότητα το Δημόσιο.

 • Τι συμπεριλαμβάνεται στα χρέη; οφειλές Δημοσίου, Τραπεζών, ασφαλιστικών ταμείων, ευρύτερου δημόσιου τομέα, προμηθευτών, ΔΕΚΟ, (π.χ: Δ.Ε.Η., που υπάγονται στην κατηγορία: Προμηθευτές), και όλες οι εισφορές ΠΛΗΝ των παρακρατούμενων εισφορών του εργοδότη από τον εργαζόμενο, για το ΙΚΑ.
 • Τι λογιστικά βιβλία πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις που κάνουν αίτημα; Κάθε επιχείρηση, είτε με βιβλία Γ΄ κατηγορίας, είτε με απλά Εσόδων – Εξόδων, μπορεί να ενταχθεί κανονικά.
 • Πώς ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία; Για τον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων, που γίνεται πριν την ένταξη, προκειμένου να προκύψει η οικονομική αδυναμία, ελέγχονται οι κινητές αξίες, καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές, όλα σε 140 χώρες. Η ακίνητη περιουσία, επηρεάζει το «κούρεμα». Παράδειγμα: χρέος 100.000 € και ακίνητο υποθηκευμένο 150.000 €. Δεν θα πάρει κούρεμα από την Τράπεζα, μόνο δόσεις. Αν έχει χρέος 100.000 € και ακίνητο αξίας 80.000 €, τότε θα πάρει κούρεμα 20.000 €, δηλ. τη διαφορά.
 • Πότε απαιτείται μελέτη βιωσιμότητας; Αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, για χρέη έως 250.000 €, π.χ: 125.000 € προς Εφορία συν 125.000€ προς ασφαλιστικά ταμεία, δεν χρειάζεται μελέτη βιωσιμότητας. Ό,τι δηλώσει, ισχύει. Αν είναι παραπάνω, Αν τα χρέη προς το Δημόσιο είναι πάνω από 250.000, τότε θέλει μελέτη βιωσιμότητας. Δηλ: να περιγραφεί η οικονομική κατάσταση και να την ελέγξει ένας ορκωτός. Για τις εταιρείες, το όριο είναι 2.000.000€.
 • Ποιοι μπορεί να είναι οι πιστωτές; αρκεί και ένας. Είτε είναι Δημόσιο, είτε είναι Τράπεζα, είτε είναι προμηθευτής. Δεν χρειάζεται να χρωστά σε όλους. Αλλά, ΔΕΝ μπορεί να επιλέξει ΕΝΑ χρέος από όλα αυτά που έχει. π.χ: μόνο την Τράπεζα.
 • Μπορεί να αλλάξει η ρύθμιση μετά από κάποια χρόνια; η ρύθμιση κλειδώνει για 10 χρόνια. Οι Τράπεζες, στην σύμβαση που θα κάνουν, για πάνω από 10 χρόνια, δηλαδή για 15 και 20 χρόνια, βάζουν ρήτρα ότι στα 10 χρόνια θα το επανεξετάσουν, και αν τα στοιχεία έχουν βελτιωθεί σημαντικά, τότε ενδέχεται να κάνει νέα ρύθμιση «προς τα πάνω».
 • Τι θα γίνει σε περίπτωση αδυναμίας του επαγγελματία; Αν δεν εξυπηρετείται η ρύθμιση για 3 μήνες συνεχόμενα, τότε ειδοποιείται η επιχείρηση και μέσα σε 20 ημέρες καλείται να προσκομίσει την αιτιολόγηση. Αν συντρέχει ανώτερη βία, κ.λπ., του δίνεται ο χρόνος (1 μήνας), να μπορεί να συνεχίσει. Αν δεν καταφέρει να συνεχίσει, χάνει τη ρύθμιση και είναι όπως πριν μπει στον εξωδικαστικό. Αλλά, θα αφαιρεθούν τα ποσά που ήδη έχει δώσει και μάλιστα, ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.
 • Τι σημαίνει για την επιχείρηση η επόμενη ημέρα από την ένταξη στον μηχανισμό: Η επιχείρηση θεωρείται ρυθμισμένη, «ξεκοκκινίζει» από τον Τειρεσία και μπορεί να δανειοδοτηθεί, να μπει στο ΕΣΠΑ, να πάρει ενημερότητα, κ.λπ.

Με την υποβολή της αίτησης, ισχύει το ακατάσχετο για όλους τους λογαριασμούς της επιχείρησης και του επιχειρηματία. Το ίδιο για τα ακίνητα. Δεν μπορεί να πλειστηριαστούν. Δηλώνει και συνδεδεμένα Α.Φ.Μ. (της οικογένειας) για προστασία. Ο νόμος έχει πρόνοια, για εγγυητές, συνοφειλέτες και συγγενείς α΄ βαθμού.

 • Πόσο διαρκεί η διαδικασία για την ένταξη; Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, 1 μήνα μετά την αίτηση, το μέγιστο. Για τις επιχειρήσεις, αν τα χρέη είναι έως 50.000,συνήθως 3 μήνες. Αν είναι πάνω από 50.000, κάνει από 6 έως 10, αν είναι έως 1.000.000 €, συνήθως 6-7 μήνες και αν είναι άνω του των 2.000.000 €, κάνει 1 χρόνο.
 • Πού κυμαίνεται το επιτόκιο για τα τοκοχρεολύσια; Για το Δημόσιο είναι σταθερά 5% το χρόνο, για τις Τράπεζες, κυμαίνονται (γίνεται διαπραγμάτευση).
 • Αν έχει γίνει ήδη ρύθμιση με τράπεζα, μπορεί η επιχείρηση να ζητήσει να ενταχθεί στον εξωδικαστικό; Μπορεί. Να γίνει επαναρρύθμιση, ισχύει και για τράπεζα και για δημόσιο. Αρκεί, να αποδειχθεί ότι υπάρχει ΚΑΙ άλλο χρέος. Να αποδείξει δηλαδή, την αδυναμία.
 • Αν γίνει κούρεμα μέσω του εξωδικαστικού, σε χρέος επαγγελματία προς προμηθευτή, ο προμηθευτής εξαιρείται του Φ.Π.Α. για το τιμολόγιο που έχει κόψει καθώς και της φορολόγησης; Ο επαγγελματίας, πρέπει να δώσει πιστωτικό για τη διαφορά.
 • Πόσο εύκολη είναι για τον επιχειρηματία η υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα; ιστοσελίδα της Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Υπάρχει ειδική ένδειξη: ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ. Μπαίνει με κωδικούς του taxis. Έχει οδηγίες, βήμα – βήμα, με φωτογραφίες. Επίσης, βοηθητικά, έχουν αναρτηθεί μελέτες βιωσιμότητας (σαν πρότυπα), που έχουν «περάσει» με επιτυχία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον επιχειρηματία, προσαρμόζοντάς τες στην περίπτωσή του.