ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ

Clarity Closeup Focal Point Spotlight Target Vision Concept

Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  αποτελούν τμήματα των διπλωματικών ή έμμισθων προξενικών αρχών, και έχουν ως κύρια αρμοδιότητα τη διασφάλιση, υποστήριξη και προώθηση των ελληνικών οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων στο εξωτερικό.

Σήμερα λειτουργούν 60 Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων σε χώρες με ιδιαίτερο οικονομικό και εμπορικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα. 

Χρησιμοποιώντας το portal Υπουργείου Εξωτερικών  https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon μπορείτε να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας με τα γραφεία ΟΕΥ ανά χώρα καθώς και χρήσιμες επιχειρηματικές πληροφορίες.