Νέο κύμα χρεωμένων μικρών επιχειρήσεων λόγω κορωνοϊού

Νέο κύμα χρεωμένων μικρών επιχειρήσεων λόγω κορωνοϊού

Κύμα νέων χρεών από μικρές επιχειρήσεις κύμα αθέτησης υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τις τράπεζες το προσεχές διάστημα προ οιωνίζεται έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ) η οποία μετράει τις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (0- 49 άτομα προσωπικό) μετά την άρση του lockdown. 

Σύμφωνα με την έρευνα, 37,2%, δηλαδή περίπου 4 στις 10 επιχειρήσεις, δήλωσαν ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 33,4% δήλωσε ότι δεν θα μπορέσει να καταβάλει τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις στο Δημόσιο. Παράλληλα, αρκετές επιχειρήσεις αδυνατούν να πληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, με το ποσοστό να αγγίζει το 16,5%. Όπως διευκρινίζει η έρευνα, 6 στις 10 επιχειρήσεις δεν έχουν δανειακές υποχρεώσεις προς τις τράπεζες, κάτι ωστόσο που υποδεικνύει ότι από τις επιχειρήσεις που έχουν οφειλές στα τραπεζικά ιδρύματα (46,2%), σχεδόν 1 στις 2 έχει δηλώσει ότι δεν θα μπορέσει να τις αποπληρώσει. Επιπλέον, το 16,2% των επιχειρήσεων φαίνεται πως δεν μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές, με την πλειονότητα των επιχειρήσεων, ήτοι το 74,9%, να δηλώνει, αντίθετα, πως δεν θα αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα.