Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας

Κατάρτιση για 750 αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής

Στις 03/10/2023, υπογράφηκε μεταξύ του Προέδρου του Β.Ε.Α Παύλου Ραβάνη και της Ένωσης φορέων επαγγελματικής κατάρτισης “Universal UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΕ – SWISS APPROVAL ΑΜΚΕ – TASEIS MANAGEMENT ΕΠΕ”, 18μηνη σύμβαση για την υλοποίηση έργου ενίσχυσης και πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, 750 αυτοαπασχολούμενων επιχειρηματιών και εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, της Περιφέρειας Αττικής.

Μέσω του έργου, 750 αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες και εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση και πιστοποίηση, σε ένα από τα ακόλουθα αντικείμενα κατάρτισης:

1.Βασικές δεξιότητες H/Y

2.Τεχνικός Η/Υ ΚΑΙ Δικτύων

3.Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

4.Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών

5.Σχεδιασμός, Υλοποίηση ΚΑΙ Διαχείριση Συστήματος Ηλεκτρονικού Εμπορίου

6.Υπεύθυνος διαχείρισης ιστοσελίδων, ψηφιακών πλατφορμών ΚΑΙ Social media

7.Εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ στις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών

8.Πωλήσεις λιανικής – επικοινωνία με πελάτες

9.Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

Τα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 90 ωρών, θα υλοποιηθούν απομακρυσμένα μέσω τηλεκατάρτισης ή δια ζώσης, ενώ οι συμμετέχοντες θα λάβουν επίδομα ύψους 450 €.

Το αμέσως επόμενο διάστημα, αναμένεται να δημοσιευθεί η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα, στο site του Β.Ε.Α www.acsmi.gr

Το έργο, υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής» (κωδ. πρόσκλησης ATT098/ ΑΔΑ: ΡΟΥΓ7Λ7-1ΣΙ) – ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα.