120 Δόσεις για τους πρώην ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ – Τι πληρώνουν – Πίνακες Παραδείγματα

120 Δόσεις για τους πρώην ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ – Τι πληρώνουν – Πίνακες Παραδείγματα

ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΟΑΕΕ

 • 550.000 ελεύθεροι επαγγελματίες οφείλουν συνολικά 14,4 δις €
 • 247.000 ελεύθεροι επαγγελματίες (49%) οφείλουν έως 15.000€,
 • 96.000 (18%) οφείλουν από 15.000€ έως 30.000€,
 • 83.000 (16%) οφείλουν από 30.000€ έως 50.000€,
 • 16% οφείλει πάνω από 50.000€.
 • 27.660 ελεύθεροι επαγγελματίες που πληρούν τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση και είναι άνω των 62 ετών, αλλά οφείλουν και έχουν εγκλωβιστεί στα χρέη τους, δεν μπορούν σήμερα να λάβουν καμία σύνταξη.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ

 • Αποπληρωμή οφειλών σε έως 120 δόσεις
 • Δυνατότητα μείωσης του ποσού της οφειλής μέσω του επανυπολογισμού της για το διάστημα από 2002 έως και 31/12/2016 με βάση την ελάχιστη εισφορά των 158€.
 • Ο επανυπολογισμός οδηγεί σε μια μέση μείωση της κύριας οφειλής (για πρώτη φορά) κατά 54%
 • Μείωση σε κάθε περίπτωση των προσαυξήσεων κατά 85%
 • Συνολική μέση μείωση κύριας οφειλής και προσαυξήσεων κατά 65%.
 • Η  ρύθμιση αυτή αφορά και όσους έχουν διακόψει τη δραστηριότητα
 • Χορηγείται άμεσα ασφαλιστική ικανότητα και ενημερότητα σε όσους ενταχθούν στη νέα ρύθμιση.
 • Ο αριθμός των δόσεων διαμορφώνεται με βάση ελάχιστο ποσό δόσης 50,00 €  
 • Για πρώτη φορά αποσυνδέθηκε απώλεια της ρύθμισης από την μη πληρωμή μίας δόσης. Η ρύθμιση των 120 δόσεων χάνεται αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει ποσό δόσεων ισόποσο με 2 δόσεις

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 • Ελεύθερος επαγγελματίας με 90 μήνες οφειλής, χρωστά σήμερα συνολικά 52.000€ και μετά τη ρύθμιση θα οφείλει 17.000€. Μείωση κατά 67%. Ρυθμίζει σε 120 δόσεις. Η νέα μηνιαία δόση του θα αντιστοιχεί στα 182€ αντί για 4.355€ που θα ίσχυε πριν τη νέα ρύθμιση.
 • Ελεύθερος επαγγελματίας με 108 μήνες οφειλής, χρωστά σήμερα συνολικά 69.000€ και μετά τη ρύθμιση θα οφείλει 21.000€. Μείωση κατά 69%. Ρυθμίζει σε 120 δόσεις. Η νέα μηνιαία δόση του θα αντιστοιχεί στα 229€ αντί για 5.749€ που θα ίσχυε πριν τη νέα ρύθμιση.
 • Ελεύθερος επαγγελματίας με 75 μήνες οφειλής που αναμένει τη σύνταξη, χρωστά σήμερα συνολικά 47.000€ και μετά τη ρύθμιση θα οφείλει 14.000€. Μείωση κατά 69%. Ρυθμίζει σε 120 δόσεις μέσω της σύνταξής του. Η νέα μηνιαία δόση του θα αντιστοιχεί στα 118€ αντί για 1.178€ που θα ίσχυε πριν τη νέα ρύθμιση (40 δόσεις).
  Δηλαδή εάν λάβει μια σύνταξη π.χ. 750 €, θα καταβάλλει μια μηνιαία δόση ύψους 118€ και θα του απομένουν 632€. Με τη προηγούμενη ρύθμιση δε θα του έμενε κανένα ποσό σύνταξης και θα χρωστούσε και επιπλέον άλλα 428€.
Close Menu