Υπηρεσίες Μητρώου


Μητρώο ΒΕΑ

 1. Μέλη Επιμελητηρίου
 2. Εγγραφή Εκτός Υ.Μ.Σ.
 3. Διαγραφή Επιχειρήσεων
 4. Πιστοποιητικά Βεβαιώσεις
 5. Ειδικά Μητρώα
 6. Συνδρομές
 7. Άδειες

Γ.Ε.ΜΗ.

 1. Θεσμικό Πλαίσιο
 2. Απογραφή Επιχειρήσεων
 3. Χορήγηση Κωδικών Γ.Ε.ΜΗ.
 4. Διαγραφή Επιχειρήσεων
 5. Τέλη Γ.Ε.ΜΗ.
 6. Καταχώρηση Μεταβολών
 7. Χορήγηση Πιστοποιητικών

Υ.Μ.Σ.

 1. Υ.Μ.Σ.

Ψηφιακή Υπογραφή

 1. Ψηφιακή Υπογραφή

Ωράριο Συναλλαγών Κοινού


Δευτέρα
08.00 έως 14.30
Τετάρτη
08.00 έως 16.00
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή
08.00 έως 13.30

Χρήσιμα Τηλέφωνα


Προϊστάμενος
210-3680876 / goufa@acsmi.gr
Μητρώο Μελών ΒΕΑ
210-3680742, 776, 752
Υπηρεσία ΓΕΜΗ
210-3680749, 739, 746
Υπηρεσία Μίας Στάσης
210-3680712, 748, 769