Με επιτυχία η διοργάνωση του πρώτου Workshop στο Β.Ε.Α του έργου “EcoFashionEU – Promoting the sustainability of small and medium textile and fashion manufacturers” για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας

Με μεγάλη επιτυχία και διευρυμένη συμμετοχή, πραγματοποιήθηκε στις 29/03/2023 το πρώτο Workshop που διοργάνωσε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας – Συντονιστής Φορέας του έργου “EcoFashionEU – Promoting the sustainability of small and medium textile and fashion manufacturers”.

To έργο, φιλοδοξεί να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας και του έτοιμου ενδύματος και μόδας, ώστε να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές στην παραγωγική, διαχειριστική και διοικητική τους λειτουργία, με στόχο να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού και διεθνούς γίγνεσθαι.

«Οι βιώσιμες πρακτικές είναι η πρόκληση του αύριο και οι επιχειρήσεις του κλάδου καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τις εποχής. Με το έργο EcoFashionEU φιλοδοξούμε να στηρίξουμε ουσιαστικά τις ΜμΕ διαμορφώνοντας τους κατάλληλους οδηγούς και εργαλεία για αυτή την προσαρμογή και μετάβαση», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στο χαιρετισμό του ο Α’ Αντιπρόεδρος του Β.Ε.Α, κ. Κώστας Δαμίγος.

Στην εκδήλωση, συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Πράσινου Ταμείου, του ΣΚΕΕ, του ΕΜΠ, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Διεθνούς Ελληνικού Πανεπιστημίου, της ΕΒΕΤΑΜ, του Athens Fashion School, του Athens Fashion Film Festival,  του The People’s Trust καθώς και παραγωγών οργανικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, έγινε καταγραφή των πολιτικών, των καλών πρακτικών και των τρεχουσών συνθηκών του κλάδου, με στόχο να διαμορφωθεί ένας ολοκληρωμένος οδηγός προτάσεων πολιτικής, για την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών, στον κλάδο της μόδας και της κλωστοϋφαντουργίας, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το έργο, “EcoFashionEU – Promoting the sustainability of small and medium textile and fashion manufacturers”  συνολικού προϋπολογισμού 109.374,33 €, και διάρκειας 18 μηνών, είναι μία από τις μόλις 5 πιλοτικές δράσεις που εγκρίθηκαν από την EISMEA, στο πλαίσιο της πρόσκλησηςSustainability Partnerships of SMEs adopting more sustainable practices” του Single Market Programme (SMP COSME).

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, είναι οι ακόλουθες:

  • Η καταγραφή των τρεχουσών συνθηκών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ της μόδας στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών,
  • Η αποτύπωση υφιστάμενων καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
  • Η διοργάνωση workshops με τη συμμετοχή θεσμικών φορέων και οργανώσεων, για τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής,
  • Η κατάρτιση οδηγού προτάσεων πολιτικής, ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού για ΜμΕ & φορείς,
  • Η υποστήριξη των ΜμΕ του κλάδου στην υιοθέτηση βιώσιμων και καινοτόμων πρακτικών,
  • Η υλοποίηση δράσεων διάχυσης και προβολής των αποτελεσμάτων του έργου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο έργο συμμετέχουν: 

  • Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας – Συντονιστής Φορέας
  • Η CSR Hellas – Ελληνικό Δίκτυο Για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

και οι Επιχειρήσεις: Pepper Vally – Σπύρος Φράγκος & ΣΙΑ ΕΕ, Christiana Vardakou, AΘΗΝΑΙΑ – Μ. Καραμιχάλης ΑΕΒΕ, A Place to Dress Strangers – Margarita Gali.