ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ


Έρευνα BEA για την Αποτελεσματικότητα Ρύθμισης Οφειλών

Δεύτερη έρευνα ΒΕΑ για το ενεργειακό κόστος

Έρευνα ΒΕΑ για το ενεργειακό κόστος

Έρευνα ΒΕΑ/ΕΑΔ για διαφάνεια στον Δημόσιο τομέα

Έρευνα στα Μέλη του Β.Ε.Α. : Επιχειρηματικό κλίμα στην πανδημία

Εικόνα του ΒΕΑ σε αριθμούς έως και 31/12/2019 – Στατιστικά στοιχεία μητρώου

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την υποστήριξη από το ΒΕΑ του Σήματος Ελληνικού Προϊόντος

Έρευνα στα μέλη του Β.Ε.Α. «Κατάσταση και προοπτικές επιχειρήσεων – μελών Β.Ε.Α. μέσα στην οικονομική κρίση»

Αποτελέσματα «Καταγραφής» των κλειστών εμπορικών επιχειρήσεων σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας

Μικρομεσαίες επιχειρήεις: Έρευνα Συγκυρίας