ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ


Έρευνα στα Μέλη του Β.Ε.Α. : Επιχειρηματικό κλίμα στην πανδημία

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την υποστήριξη από το ΒΕΑ του Σήματος Ελληνικού Προϊόντος

Έρευνα στα μέλη του Β.Ε.Α. «Κατάσταση και προοπτικές επιχειρήσεων – μελών Β.Ε.Α. μέσα στην οικονομική κρίση»

Αποτελέσματα «Καταγραφής» των κλειστών εμπορικών επιχειρήσεων σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας

Μικρομεσαίες επιχειρήεις: Έρευνα Συγκυρίας

Κύρια στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα «Υποστηρικτικές υπηρεσίες για πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους»

Έρευνα προσδιορισμού της επιχειρηματικής φυσιογνωμίας και των δεικτών επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜΜΕ

Έρευνα προσδιορισμού της επιχειρηματικής φυσιογνωμίας και των δεικτών επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜΜΕ ποσοτική φάση έρευνας

Έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη του ΒΕΑ Μάρτιος 2010

Έρευνα ΒΕΑ: οι επιπτώσεις της κρίσης στις μικρές και πολύ μικρες επιχειρήσεις

Έρευνα σε επιχειρήσεις μέλη του ΒΕΑ

Έρευνα σε λογιστές για το ΒΕΑ