Ενιαία η εκπροσώπηση του βιοτεχνικού κόσμου από τα τρία αμιγή  Βιοτεχνικά  Επιμελητήρια

Ενιαία η εκπροσώπηση του βιοτεχνικού κόσμου από τα τρία αμιγή Βιοτεχνικά Επιμελητήρια

Με σκοπό το συντονισμό για κοινές δράσεις και θέσεις σε θέματα Επιμελητηριακής νομοθεσίας και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και ενίσχυση των βιοτεχνικών επιχειρήσεων, έγινε χθες, συνάντηση των τριών Αμιγών Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων της Χώρας, Αθήνας (Β.Ε.Α.), Πειραιά (Β.Ε.Π.) και Θεσσαλονίκης (Β.Ε.Θ.), με τους Προέδρους και  εκπροσώπους των Διοικήσεών τους, που φιλοξενήθηκε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας.

Στη συνάντηση, που έγινε σε άψογο κλίμα συνεργασίας και ανταλλαγής προτάσεων, παραβρέθηκαν, από πλευράς Διοικήσεων:

Του ΒΕΑ, ο Πρόεδρος Παύλος Ραβάνης, ο Α΄ Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Δαμίγος, ο Γ΄ Αντιπρόεδρος Ιωάννης Μάνος, ο Γεν. Γραμματέας Βασίλης Λιαμέτης, ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων Χρήστος Λούσης και ο Οικον. Επόπτης Άγγελος Τζίβας.

Του ΒΕΠ, ο Πρόεδρος Ανδριανός Μιχάλαρος και η Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων Κλαίρη Περηφάνου και

Του ΒΕΘ, ο Πρόεδρος Αναστάσιος Καπνοπώλης, ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων Σάββας Παπαδόπουλος.

Από πλευράς υπηρεσιακών: Οι Διευθυντές του Β.Ε.Α. Βούλα Γιοβανοπούλου και Γιάννης Καλογερόπουλος, ο Διευθυντής του Β.Ε.Π. Μιχάλης Γιάγκας και ο Διευθυντής του Β.Ε.Θ. Γιώργος Φιλιππίδης. 

Θέματα που συζητήθηκαν είναι:

  • η επεξεργασία και υποβολή πρότασης προς το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, σχετικά με την κατανομή των επαγγελμάτων στα Επιμελητήρια και τη δημιουργία νέων τμημάτων, όπως το Αγροτικό,
  • η από κοινού υποστήριξη της εξωστρέφειας των βιοτεχνικών επιχειρήσεων,
  • η παρουσία των τριών Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων με κοινό περίπτερο στη ΔΕΘ με τη φιλοξενία επιχειρήσεων-Μελών τους σε αυτό.

Τα τρία Επιμελητήρια, δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν την κοινή δράση και τις συνέργειες, για την υλοποίηση των στόχων, με σταθερό γνώμονα, την ευρύτερη δυνατή εκπροσώπηση του βιοτεχνικού κόσμου και τη συνένωση των δυνάμεών τους, για δημιουργική παρέμβαση στην Πολιτεία, προς όφελος των επιχειρήσεων.