Καθορισμός ωραρίου κυκλοφορίας οχημάτων

Ενημερωθείτε για το νέο ωράριο τροφοδοσίας επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων και περιορισμών κυκλοφορίας οχημάτων για το έτος 2021, όπως καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 78/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1809/Β’ 29-4-2021.

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ