Θέματα αγοράς

Θέματα αγοράς

Συντάξεις χηρείας- Αναστέλλονται για έναν μήνα οι μειώσεις

Αναστέλλονται για έναν μήνα οι μειώσεις στις συντάξεις χηρείας που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4387/16 περί επιζώντων συζύγων, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4611/19 της προηγούμενης Κυβέρνησης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Οι συνταξιούχοι που διαπίστωσαν περικοπή στη σύνταξή τους θα πρέπει να προσκομίσουν έως το τέλος Ιουνίου 2021 τη σχετική υπεύθυνη δήλωση στο αρμόδιο υποκατάστημα στο οποίο ανήκουν.

Τα ποσά που παρακρατήθηκαν από τις συντάξεις χηρείας του Ιουνίου 2021 κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θα επιστραφούν στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από τον e-ΕΦΚΑ μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.


Self test: Τι ισχύει..

Οδηγίες για την διενέργεια των self-tests από τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία δίνει σχετική ΚΥΑ που πήρε ΦΕΚ. Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτική η δήλωση των self-tests μέχρι τις 6 Ιουνίου για όσους δεν προσφέρουν εργασία με φυσική παρουσία.

Όπως αναφέρεται, οι εργαζόμενοι υποχρεούνται στη διενέργεια ενός self-test την εβδομάδα. Για την εβδομάδα που τρέχει μέχρι τις 30 Μαΐου δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας, αλλά οι εργαζόμενοι μπορούν να το δηλώσουν μέχρι την Κυριακή 30 Μαΐου. Μέχρι το Σάββατο 29 Μαΐου διανέμονται δύο (2) δωρεάν αυτοδιαγνωστικές δοκιμασίες ελέγχου (self-test), μία για την εβδομάδα από 24.5.2021 έως 30.5.2021 και μία για την εβδομάδα από 31.5.2021 έως 6.6.2021.