Θέματα αγοράς

Θέματα αγοράς

Τη δημιουργία ενός αριθμού clusters τα οποία θα δώσουν έμφαση στην καινοτομία κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προβλέπει το πρόγραμμα «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας (ΣΣΚ)». Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης, ανέρχεται στα 24 εκατ. ευρώ και η υλοποίησή της θα γίνει σε δύο στάδια: Το πρώτο αφορά τον κλάδο στον οποίο θα δραστηριοποιηθεί η ΣΣΚ και το δεύτερο την ένταξη επιχειρήσεων. Το πρώτο στάδιο, δηλαδή η πρώτη πρόσκληση είναι ήδη ενεργή και ο προϋπολογισμός καθορίστηκε στα 5,3 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης η οποία θα παραμείνει ανοικτή έως τις 29 Νοεμβρίου 2019 θα υποβάλλεται από το Φορέα Αρωγό επιχειρηματικό σχέδιο.

Ευνοϊκές ρυθμίσεις αφενός για τη στήριξη εργαζομένων που απολύονται πρόωρα από επιχειρήσεις συνεργαζόμενες με την Thomas Cook και αφετέρου ενίσχυση των πληγεισών επιχειρήσεων, ώστε να αποφευχθούν οι απολύσεις, ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τα υπουργεία Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα:

-Μειώνεται, από 100 σε 80, ο αριθμός των αναγκαίων ημερών εργασίας που πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί για την καταβολή επιδόματος ανεργίας, σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πτώχευση της Thomas Cook.

-Επεκτείνεται ο συνολικός χρόνος καταβολής του επιδόματος ανεργίας κατά ένα μήνα, σε απολυμένους των πληγεισών επιχειρήσεων.

-Καταρτίζεται άμεσα ειδικό πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας για τις πληγείσες επιχειρήσεις.

Τις φθινοπωρινές εκπτώσεις περιμένουν καταναλωτές και καταστηματάρχες. Οι φθινοπωρινές εκπτώσεις αρχίζουν την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου και η διάρκειά τους θα είναι 10 ημερών έως την Κυριακή 10 Νοεμβρίου, οπότε και τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Ωστόσο, όπως έχει επισημάνει και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και δίνει μια σειρά οδηγιών.

Close Menu