Θέματα αγοράς

Μείωση κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες στο ποσοστό του πληθυσμού με υλική και κοινωνική στέρηση το 2023

Οριακή μείωση κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες – σε ετήσια βάση – σημείωσε το ποσοστό του πληθυσμού με υλική και κοινωνική στέρηση το 2023 (δείκτης «Ευρώπη 2030»), όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (SILC), που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, διαπιστώνεται κυρίως η οικονομική αδυναμία του πληθυσμού να αντικαταστήσει τα φθαρμένα έπιπλα (52,6%), να πληρώσει το ενοίκιο ή δόση δανείου ή πάγιους λογαριασμούς (47,3%), να καλύψει έκτακτες αλλά αναγκαίες δαπάνες (44,3%) και να πληρώσει για μια εβδομάδα διακοπών (43,1%).

Το ποσοστό του πληθυσμού που διαβιεί σε κατοικία με στενότητα χώρου ανέρχεται σε 26,9% για το σύνολο του πληθυσμού. Το 38,1% του φτωχού πληθυσμού δηλώνει ότι στερείται διατροφής που περιλαμβάνει κάθε δεύτερη ημέρα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας.

Το 39,7% του φτωχού πληθυσμού δηλώνει οικονομική αδυναμία για ικανοποιητική θέρμανση τον χειμώνα ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του μη φτωχού πληθυσμού ανέρχεται σε 14,4%.