Θέματα αγοράς

2,4 ποσοστιαίες μονάδες μειώθηκε η οικονομική ανισότητα στην Ελλάδα από το 2015,σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες μειώθηκε η οικονομική ανισότητα στην Ελλάδα από το 2015, όταν έφθανε το 34,2%, σύμφωνα με την έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών το 2023 της ΕΛΣΤΑΤ, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το 2022. Ο συντελεστής οικονομικής ανισότητας Gini εκτιμήθηκε το 2023 στο 31,8%, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2022.

Λίγες ημέρες ακόμη,οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»

Σε λίγες ημέρες εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων αναφορικά με το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» συνολικού ύψους 105,6 εκατ. ευρώ.Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση μέχρι τις 15 Απριλίου 2024 στις 6μμ στο https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr/. Και για τις  αιτήσεις  εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

Παράλληλα επισημαίνεται πως  αντικείμενο του Προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα.

Πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για απασχόληση σε Κρατικούς φορείς για όσους έχασαν τη δουλειά τους σε «προχωρημένη» ηλικία

Ειδικό πρόγραμμα επιχορηγήσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) παραμένει «ανοιχτό» και δίνει την δυνατότητα σε έχουν έχασαν την δουλειά τους σε «προχωρημένη» ηλικία να βρουν μια θέση απασχόλησης σε Κρατικούς Φορείς. Μάλιστα, προβλέπεται επιδότηση του μισθού για διάστημα που μπορεί να φτάσει και την διετία. Συγκεκριμένα, το  πρόγραμμα απευθύνεται σε δημόσιους φορείς που επιχορηγούνται για διάστημα 12 +12 μηνών με το 75% του μισθολογικού κόστους των ανέργων που θα προσλάβουν.