Θέματα αγοράς

Θέματα αγοράς

Έρευνα ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ

Δεκάδες χιλιάδες λουκέτα μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και πολλαπλάσιες απώλειες θέσεων εργασίας «προοιωνίζουν» τα στοιχεία της εξαμηνιαίας έρευνας του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ ΙΜΕ – ΓΣΕΒΕΕ καθώς φαίνεται ότι το πλήγμα που επέφερε ο κορωνοϊός στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι συντριπτικό. Σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, τα συμπεράσματα της έρευνας, είναι τα δεύτερα χειρότερα εντός της τελευταίας δεκαετίας, δηλαδή της περιόδου των μνημονίων, καθώς 1 στις 3 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εκφράζουν τον φόβο για ενδεχόμενη διακοπή της δραστηριότητας τους κατά το επόμενο διάστημα.

Το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, επιβεβαιώνεται από τις απαντήσεις των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις οποίες, η 1 στις 2 (επιχειρήσεις) αναμένει περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης το επόμενο εξάμηνο έναντι μόλις του 10,7% που αναμένει βελτίωση και του 26,9% που δεν περιμένει καμία μεταβολή.

Στα παραπάνω, πρέπει να προστεθεί και ότι 1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε ότι το επόμενο διάστημα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις προς τις τράπεζες, επίσης 1 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσε ότι το επόμενο διάστημα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις ενοικίου, ενώ 1 στις 5 επιχειρήσεις δήλωσε πως δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί: στις ασφαλιστικές της υποχρεώσεις (πρώην ΟΑΕΕ και ΙΚΑ), στις υποχρεώσεις προς προμηθευτές, στις υποχρεώσεις για λογαριασμούς ενέργειας και λοιπούς λογαριασμούς.


Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: έρχεται ο Προσωπικός Αριθμός

Την υλοποίηση του Προσωπικού Αριθμού (Π.Α.) ως αριθμού υποχρεωτικής επαλήθευσης της ταυτότητας των φυσικών προσώπων στις συναλλαγές τους με τους φορείς του δημόσιου τομέα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που κατατέθηκε χθες προς επεξεργασία στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής με τίτλο «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης [Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024] – Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών [Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972] και άλλες διατάξεις».