ΗΜΑ – Έκθεση Αποβλήτων: συνεχίζεται έως την 31η Μαίου 2021

Με τη νέα διευκρινιστική ΕΓΚΥΚΛΙΟ του ΥΠ.ΕΝ. (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ), λόγω της πολυπλοκότητας των νέων απαιτήσεων, σχετικά με τις δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και έχοντας υπόψη την δυσκολία της διαδικασίας της  αυθεντικοποίησης των χρηστών μέσω του TAXISnet, που ζητήθηκε φέτος για πρώτη φορά, καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες λόγω COVID-19, η συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΗΜΑ για το έτος 2020, θα συνεχιστεί μέχρι και την 31η Μαΐου 2021.