Ζητήσεις Συνεργασίας που δημοσιευτήκαν στην βάση του Enterprise Europe Network

Το Enterprise Europe Network υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Αποτελείται από
περίπου 600 συνεργαζόμενους οργανισμούς, μεταξύ των οποίων εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, φορείς περιφερειακής ανάπτυξης, ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα.

Για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε εδώ