ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αύξηση κατώτατου μισθού: 12 ερωτήσεις και απαντήσεις από το υπουργείο Εργασίας δείτε εδώ Ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης σε Βιομηχανικές ,Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις, Εκμεταλλεύσεις και Εργασίες δείτε εδώ ΣΣΕ των ηλεκτρολόγων τεχνικών γραφείων ανελκυστήρων δείτε εδώ Ο Νέος Εργασιακός Νόμος Ν.3846-2010 δείτε εδώ