Επιτυχημένη η πρώτη ενημερωτική Ημερίδα για το Έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.280 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύγχρονων τεχνητών»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή ημερίδα που διοργάνωσε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων Βιοτεχνών Υαλοπινάκων, με αντικείμενο την ενημέρωση για το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.280 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύγχρονων τεχνητών», χθες 14/07/2022.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, χαιρετισμό απηύθυνε, το Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Β.Ε.Α και Πρόεδρος της ΠΟΕΒΥ, κ. Χρήστος Λούσης, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η παρουσίαση του προγράμματος κατάρτισης και των όρων συμμετοχής των ωφελούμενων, από τα αρμόδια στελέχη του ΚΕΚ Eurotraining που έχει αναλάβει την κατάρτιση, κκ. Κώστα Αθανασόπουλο, υπεύθυνο υλοποίησης του προγράμματος και Σοφία Γεωργαντά, Εκπαιδευτικά Υπεύθυνη.

Το έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2014-2020, στοχεύει στην κατάρτιση 1.280 εργαζομένων, με εξαρτημένη σχέση εργασίας του ιδιωτικού τομέα, από όλες τις περιφέρειες της χώρας στα ακόλουθα αντικείμενα:

  • Χειριστής εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου
  • Θέματα Επεξεργασίας, Μεταποίησης, Τοποθέτησης και Εμπορίας Υαλοπινάκων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην κατάρτιση μίας από τις δύο παραπάνω θεματικές.

Η κατάρτιση, διάρκειας 80 ωρών, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (με τη μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης) ενώ οι ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν το

πρόγραμμα κατάρτισης και υλοποίησης, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 400 € (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων).

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων ανοίγει την Τρίτη 19/07/2022 στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://katartisi.acsmi.gr/

Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας του ιδιωτικό τομέα, από κάθε κλάδο της οικονομίας και από όλες τις περιφέρειες της χώρας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση.