You are currently viewing Επιβίωση μικρομεσαίων – Επανεκκίνηση της επιχειρηματικότητας προτάσεις ΒΕΑ

Επιβίωση μικρομεσαίων – Επανεκκίνηση της επιχειρηματικότητας προτάσεις ΒΕΑ

Την αγωνία και ανασφάλεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε σχέση με τα μέτρα προστασίας και την δυνατότητα ανάκαμψης, μετά την υγειονομική κρίση, εκφράζει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, με επιστολή πλαισίου προτάσεων, που απέστειλε στα συναρμόδια Υπουργεία. 

Η επόμενη μέρα της υγειονομικής κρίσης για τις ΜμΕ, προδιαγράφεται δυσοίωνη, με το φάντασμα νέου μνημονίου να είναι μπροστά, εάν δεν παρθούν τώρα μέτρα, που όχι απλά θα ανακουφίζουν, αλλά θα δημιουργούν και τις προϋποθέσεις επανεκκίνησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. «Εάν δεν δράσουμε τώρα, τότε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων αυτών, δεν θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή», δηλώνει ο πρόεδρος του Β.Ε.Α. 

Αρχικό ζητούμενο του Β.Ε.Α., είναι η παροχή ρευστότητας, στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες υφίστανται σε μεγαλύτερο βαθμό τις συνέπειες και έχουν τις μικρότερες αντιστάσεις. 

Συνοπτικά, οι προτάσεις του Β.Ε.Α για τα μέτρα στήριξης, είναι:

  • Διόρθωση του μοντέλου ανάπτυξης της οικονομίας μας, που βασίζεται στην υπερβολική εξάρτησή μας από τον τουρισμό και τις συναφείς δραστηριότητες, οι οποίες σε κάθε ευκαιρία διεθνούς κρίσης, αποδεικνύονται υπερευαίσθητες και υφίστανται μεγάλο πλήγμα.
  • Ενίσχυση και ανάπτυξη παραγωγικών κλάδων, διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών, με ταυτόχρονη δημιουργία κλίματος ανάληψης ευθύνης και ρίσκου από όλα τα μέρη, Πολιτεία, επιχειρηματικό κόσμο, τραπεζικό σύστημα, δημόσια διοίκηση, κοινωνία εν γένει και αποφυγή της σπατάλης πόρων. 
  • Έμφαση στους παραγωγικούς κλάδους, που σχετίζονται με διασφαλισμένη παγκόσμια ζήτηση στο άμεσο αλλά και απώτερο μέλλον και αφορούν τις τεχνολογίες περιβάλλοντος, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προστασίας της δημόσιας υγείας, τεχνολογιών πληροφορικής και τεχνητής νοημοσύνης. 
  • Χορήγηση εγγυημένων δανείων και επιδοτήσεων, σε επιχειρήσεις που μπορούν να γίνουν επιταχυντές της ανάπτυξης. 
  • Επανεξέταση του θέματος της άτοκης χρηματοδότησης των εκδοτών των μεταχρονολογημένων επιταγών. 
  • Φορολογικές ελαφρύνσεις, μειώσεις ΦΠΑ που θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις και επιδοτήσεις ασφαλιστικών εισφορών σε κρίσιμους κλάδους.
  • Στήριξη επιχειρήσεων που παράγουν σημαντικό πλούτο, ή δημιουργούν θέσεις εργασίας. Η μισθολογική δαπάνη για κάθε νέα θέση εργασίας, να υπολογίζεται ως έξοδο που εκπίπτει της φορολογίας, με συντελεστή αυξημένο κατά 30%. 
  • Διαφορετικό φορολογικό καθεστώς για όσους παράγουν στην Ελλάδα και επιστρέφουν οφέλη στην κοινωνία. 
  • Ενεργής συμμετοχή του κράτους, μέσα από την διαδικασία υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων, με την ανάπτυξη δράσεων,  που θα κινητροδοτούνται μέσω των διαγωνιστικών διαδικασιών.  Στα κριτήρια ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων, για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, να περιλαμβάνονται και κριτήρια που συνδέονται με την διαδικασία επανεκκίνησης, αλλά και μετασχηματισμού της οικονομίας. 
  • Ποιοτικός έλεγχος των εισαγόμενων προϊόντων. Οι περιπτώσεις επικίνδυνων φθηνών προϊόντων, με ανύπαρκτα πιστοποιητικά, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών και παράλληλα εκτοπίζουν τα προϊόντα μας. Επιβάλλεται να δημιουργηθούν υπηρεσίες, που με μικρό κόστος, θα πιστοποιούν τις προδιαγραφές των προϊόντων για τον υγιή ανταγωνισμό.

Ο πρόεδρος Παύλος Ραβάνης, καταλήγει: «Η σημερινή κρίση, είναι και μια ευκαιρία, να αφήσουμε πίσω μας τις παθογένειες δεκαετιών και να δημιουργήσουμε ένα νέο επιχειρηματικό σχέδιο για τη Χώρα».